”Tuntui jossain kohti, että miut on jätetty ihan yksin selviämään.” Kohdennetun nuorisotyön nuorten kokemuksia opintojen keskeytymisestä

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Raportti kyselytuloksista, jotka perustuvat Inton kyselyyn etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten kokemuksista koulutuksen keskeyttämiseen johtaneista syistä ja saamastaan tuesta.

Kysely osoittaa, että monilla nuorilla on arjessaan lukuisia haasteita, ja heidän tuentarpeensa ovat moninaisia. Erityisesti esille nousevat mielenterveyskysymykset ja mielenterveyspalveluihin liittyvät puutteet. Nuorten hyvinvointia edistäviä ja keskeyttämistä ehkäiseviä palveluita on vahvistettava.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry