Laadun arvioinnin käsikirja työpajatoimintaan – STL 2022

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli STL on Inton kehittämä työkalu työpajatoiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin. Malli antaa kehykset ja tarkastelukulmia työpajan laadunarvioinnin toteuttamiseen monesta eri suunnasta. Työkalun avulla arviointi ja toiminnan kehittäminen tuodaan osaksi jokaisen työpajan arkea.

Työpajojen toimintaympäristö muuttuu ja työpajatoiminta muuttuu sen mukana. Laadukas työpajatoiminta vastaa mahdollisimman hyvin tarkoitustaan sekä tuottaa tavoitteitaan vastaavia tuloksia ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää toiminnan säännöllistä arviointia ja jatkuvaa kehittämistä.

Käsikirja antaa työpajatoimijoille viitekehyksen työpajan suunnan, toiminnan ja tulosten kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Sujuva tapa aloittaa itsearviointi on toteuttaa arviointikysely koko työpajan henkilökunnalle. Kysely toteutetaan yhteistyössä Inton kanssa, jolloin Into lähettää kyselyn henkilöstölle ja työpaja saa yhteenvedon kyselyyn saaduista vastauksista. Kysely toimii hyvänä pohjana työpajalla käytäville keskusteluille siitä, mikä toiminnassa on hyvää ja vahvaa sekä mitä asioita ja millä tavalla tulisi kehittää.

Itsearviointi voidaan toteuttaa kolmessa vaiheessa:

  1. Valmistautuminen ja kysely: Osallistujat toteuttavat itsearvioinnin taustatyötä, johon sisältyy arviointitiedon keräämistä, tarkastelua ja itsearviointikyselyn toteuttaminen.
  2. Arviointikeskustelu: Toteutetaan arviointitilaisuus, jossa käydään arviointikeskustelua, vedetään yhteen itsearviointikyselyn tulokset ja tehdään suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.
  3. Kehittäminen: Toteutetaan itsearvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä ja seurataan toteutusta.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry