Laadun arvioinnin käsikirja työpajatoimintaan – STL 2022

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Käsikirja antaa työpajatoimijoille viitekehyksen työpajan suunnan, toiminnan ja tulosten kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Käsikirjassa tuodaan esille arviointialueiden kriteerit ja avataan niiden sisältämät arviointikohdat. Arviointimalli antaa kehikon toteuttaa työpajatoiminnan itsearviointia osa-alueittain edeten. Käsikirjassa tuodaan esille myös eri tapoja toteuttaa itsearviointia. Kirja sisältää STL-malliin perustuvan arviointikyselyn sisällön.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry