”Alkaa vasta nyt löytämään uomiaan” – Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemuksia kuntakokeiluista

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Raportissa tarkastellaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemuksia työllisyyden kuntakokeiluista. Raportti perustuu Inton toteuttamaan kyselyyn, johon saatiin yhteensä 191 vastausta. Raportissa kuvataan kuntakokeiluissa jo löydettyjä toimivia käytäntöjä ja koettuja kehittämistarpeita.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemusten perusteella kuntakokeilut ovat käynnistyneet hitaasti. Tämä on tuottanut epäselvyyksiä ja näkynyt katkoksina palveluprosesseissa. Kuntakokeilun työntekijöiden tavoittamisessa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin on ollut haasteita. Työpajojen kannalta kriittistä on, että asiakkaiden ohjautuminen työpajapalveluihin on monin paikoin heikentynyt tai se on jopa täysin pysähdyksissä. Etenkin tukea tarvitsevien asiakkaiden katsotaan jääneen ilman riittävää palvelua. Haasteiden taustalla katsotaan olevan erityisesti kuntakokeilujen riittämättömät henkilöstöresurssit ja perehtymisvaiheessa oleva henkilöstö.

Moni etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimija katsoo suunnan kuntakokeiluissa olevan oikea. Alun haasteiden jälkeen kuntakokeilujen palvelujen nähdään toimivan jo paremmin. Kuntakokeilujen keskeiset kehittämistarpeet liittyvät kokeilujen henkilöstöresurssien ja asiakasohjauksen vahvistamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön panostamiseen. Lisäksi tarvitaan tiedonkulun ja tiedonsiirtokäytäntöjen sujuvoittamista sekä omavalmentajien verkostoyhteistyön toimintaedellytysten parantamista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry