Opinnollistamisen prosessit

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Inton opinnollistamisen malli: työpajan prosessi ja valmentautujan prosessi. Malli pohjautuu työpajan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyöhön.

Intos modell kring studiemotsvarande verkstadsverksamhet: verkstadens process och kundprocessen. Modellen grundar sig på samarbetet mellan verkstaden och en anordnare av yrkesutbildning.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry