Kirje nuorelle

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Kirje nuoren tavoittamiseen ja etsivän nuorisotyön markkinointiin.

Nuori, et ole yksi -kirje on valmis idea etsivään nuorisotyöhön. Kirjeen voit lähettää nuorelle esim. tavoitteluprosessissa, kun halutaan kertoa etsivästä nuorisotyöstä. Kirjeen voi myös antaa verkoston edustajalle jaettavaksi niille nuorille, joille tarjotaan etsivän nuorisotyön tukea. Kirjeeseen on kuvattu etsivän  nuorisotyön työotetta, tavoitetta sekä periaatteita ja sen tavoitteena on kertoa konkreettisemmin nuorelle miksi etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea.

Voit ottaa kirjeen käyttöön sellaisenaan ja lisätä sinne vain omat yhteystiedot. Voit myös ottaa tästä idean ja muotoilla oman kirjeen. Liitteenä on visualisoitu  tyhjä ”kirjepaperi”, jota voit käyttää pohjana omaan kirjeeseen. Valmiissa pohjassa on nuoren Sovari-sitaatti, joka kertoo siitä miten etsivä nuorisotyö parhaimmillaan nuorta tukee.

Kirjeteksti ja idea on tullut Kärsämäen etsivältä nuorisotyöntekijältä Anne-Mari Tepolta. Kiitos!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry