Laadukas etsivä nuorisotyö – Kriteeristö etsivän nuorisotyön itsearviointiin

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Tältä sivulta löydät kaikille etsivää nuorisotyötä tekeville organisaatioille tarkoitetun kriteeristön ja työkalun toiminnan itsearviointiin. Työkaluun tarttumalla teette etsivästä nuorisotyöstänne entistäkin laadukkaampaa ja vaikuttavampaa. // Det här är en samling kriterier för självutvärdering som är avsedd för alla organisationer som utför uppsökande ungdomsarbete. Genom att utvärdera er verksamhet kan ni göra ert uppsökande ungdomsarbete ännu bättre och effektivare.

Laadukas etsivä nuorisotyö – Kriteeristö etsivän nuorisotyön itsearviointiin -tiedostoja voitte käyttää valintanne mukaan joko sähköisenä pdf-työkaluna tai pelkät kriteerit paperille tulostaen. Työkalussa on kriteerikohtien lisäksi mukana ohjeistus kriteeristön käyttöön, arviointiasteikko, sekä yhteistä työskentelyä helpottavia vastauslaatikoita, joihin voidaan kirjata huomioita tai suunnitelmia kehittämisen ääreltä.

Toisessa tiedostossa esitetään pelkät kriteerikohdat, ilman ohjeistusta tai arviointiasteikkoja. Sen avulla on helppo esimerkiksi esitellä etsivää nuorisotyötä ohjaavia tavoitteita muille nuorten parissa toimivlle tahoille

Suosittelemme kattavan itsearvioinnin tekemistä työyhteisössä vähintään parin vuoden välein – ja erityisesti silloin, kun

  • etsivää nuorisotyötä ei ole viime vuosien aikana arvioitu tai kehitetty
  • työntekijällä ja/tai esihenkilöllä on halu kehittyä ja kehittää omaa työtään
  • uusi etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut tai työntekijöiden vaihtuvuus on suurta
  • esihenkilö on uusi tai ollut kaukana arjen työstä
  • etsivään nuorisotyöhön on havaittu liittyvän rajaamisen tarpeita
  • kohderyhmän nuorten määrissä, palveluissa ja elinoloissa on ollut muutoksia
  • työyhteisöön, toimintaympäristöön tai työmuotoon on tullut hallinnollisia tai rakenteellisia muutoksia
  • taloustilanne tai rahoitustarve on muutoksessa.

Itsearviointia tehtäedssä on olla hyvä kurkkia Etsivän nuorisotyön käsikirjaan (Into 2022). Kriteereissä myös viitataan käsikirjaan, joka avaa ja kuvailee monisanaisemmin työn perustavanlaatuisia osatekijöitä. Lisäksi kriteereissä viitataan teoksiin:

Kriteerit muotoiltiin yhteistyössä kenttää edustaneen kehittäjäryhmän ja Aluehallintoviraston kanssa, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on ne käyttöön hyväksynyt. Kriteeristö julkaistiin verkkotilaisuudessa 19.4.2024 – tilaisuuden diaesitys (pdf) ladattavissa tästä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry