Mielikartta ja Miten voin juuri tänään? -tehtävät

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Tehtävät työhyvinvoinnin ja omien voimavarojen pohtimiseen.

Mielikarttani-tehtävä

Mielikarttani-tehtävä voidaan tehdä oman työn tueksi vastaamaan kysymykseen ”Miten voin?”. Se on koottu mielenterveystaitojen ympärille ja kattaa työn eri osa-alueita. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Tehtävä voidaan tehdä myös työyhteisössä, jolloin se vastaa kysymyksiin ”Miten meillä voidaan työyhteisössä?” ja ”Minkälaisista ihmisistä työyhteisömme muodostuu?”. Tällöin jokainen täyttää oman tehtävän itsenäisesti, minkä jälkeen halutuista vastauksista keskustellaan yhdessä. Myös työyhteisön tilannetta voidaan tarkastella joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Työyhteisön työskentelyssä on tärkeää huomioida, että jokaisella on lupa valita taso, jolla haluaa jakaa omia ajatuksiaan.

Miten voin juuri tänään? -tehtävä

Miten voin juuri tänään? -tehtävässä pysähdytään oman työn kuormitustekijöiden ja motivaatiota heikentävien asioiden äärelle. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Tällöin on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti niihin asioihin, joihin ei ole tullut toiveista ja omista teoista huolimatta muutosta. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Materiaalin on tuottanut MIELI ry., joka on osa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry