Pride-kuukausi: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta rakentavat rauhaa ja toivoa nuorten keskuuteen

Kesäkuu on Pride-kuukausi ja vuonna 2024 teemana rauha ja toivo. Rauha on kaikkien oikeus, toivo antaa voimaa tavoitella oikeudenmukaisempaa maailmaa. Teema korostaa rauhaa saada kasvaa sellaiseksi kuin on, rauhaa tuntea ylpeyttä omasta kehosta ja rakastaa ketä haluaa. Toivo löytyy yhteisöistä ja rakentavista suhteista toisiin ihmisiin - ja juuri näistä on kyse etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa.

Yhteiskunnassa on toimittava määrätietoisesti sen edistämiseksi, että jokainen nuori kokee itsensä arvokkaaksi ja merkityksellikseksi taustoistaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai itsemäärittelyistään riippumatta. Nyt tilanne jättää paljon toivomisen varaa.

Esimerkiksi vuoden 2023 nuorisobarometrissa seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret pitivät itseään muita nuoria harvemmin arvokkaina. Myös vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksissa vähemmistöihin kuuluvien nuorten osallisuus ja hyvinvointi olivat melkein kaikilla osa-alueilla muita nuoria heikompia. Sateenkaarinuorten hyvinvointia lisäävänä tekijänä esiin nousivat kokemukset hyväksytyksi tulemisesta esimerkiksi vertaisryhmissä.

Sateenkaarinuorten hyvinvointi vahvistuu kohtaamisissa etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla

Monet etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla kohdatut nuoret kamppailevat löytääkseen tien kohti itsensä näköistä, omalta ja hyvältä tuntuvaa elämää. Tämä kamppailu voi olla erityisen raskas niille, joiden sosiaalinen tausta, identiteetti tai elämäntapa poikkeaa valtavirrasta. Jos nuorelle pääsee syntymään vaikutelma siitä, ettei kukaan ole hänen puolellaan tai edes yritä ymmärtää, eikä hänen kohtalonsa kai ole niin väliksikään, saattavat kauniit sanat ”rauha” ja ”toivo” tuntua kuin jostain toisesta todellisuudesta reväistyiltä.

Etsivät nuorisotyöntekijät tukevat nuoria ottamaan askelia kohti sellaisia tavoitteita, sellaisin tavoin, ja sillä tahdilla kuin nuoret itse kokevat parhaaksi. Nuorilähtöinen eli nuoren vapaaehtoisuuteen perustuva ja hänen itsemäärittelyitään kunnioittava työote on kerta toisensa jälkeen todettu vaikuttavimmaksi keinoksi rakentaa molemminpuolista luottamusta vastoinkäymisiä kokeneiden nuorten kanssa.

Yksilöllisyyden huomioiminen läpäisee keskeisenä periaatteena kaiken toiminnan etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla. Aidosti ja kiireettä kuunteleva etsivä tai valmentaja, nuoren elämäntilanteesta nouseva yksilöllinen tavoitteenasettelu ja joustava sosiaalinen vahvistaminen nostaa esiin toivon, joka ennen etsivän kohtaamista tai työpajalle tuloa näyttää pelottavan monen nuoren silmissä jo kokonaan meneteltyltä.

Työpajatoimintaa ohjaavia periaatteita ovat muun muassa yhdenvertaisuus ja osallisuus. Jokainen nuori kohdataan työpajoilla arvostaen ja otetaan osaksi porukkaa, jossa asioita tehdään yhdessä. Yhdessä myös harjoitellaan yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamista sekä vaalitaan hyvää, turvallista ilmapiiriä. Työpajoilla keskustellaan niin pienistä kuin suuremmistakin ajankohtaisista aiheista, tutustutaan päätöksentekoon ja tehdään kenties aloitteitakin.   

Osallisuus koostuu mahdollisuuksista vaikuttaa elämäänsä, ja tunne siitä syntyy, kun ihminen kokee kuuluvansa johonkin ja olevansa toisille tärkeä – pystyy tekemään vaikutuksen. Yhteisöllinen toiminta työpajoilla vahvistaa valmentautujien tunnetta vertaisuudesta ja kuulumisesta yhteiskuntaan. Etsivät nuorisotyöntekijät puolestaan vetävät esimerkiksi Forssan seudulla kiertävää sateenkaarikahvilaa. Kun nuoret voivat luottaa siihen, että näissä turvallisissa tiloissa heidät todella nähdään ja hyväksytään sellaisina kuin he kokevat olevansa, he ovat todennäköisemmin aktiivisia osallistujia ja vaikuttajia myös muissa yhteisöissään.

Rauhassa ja toivossa on tekemistä meille kaikille

Rauha ja toivo harvemmin tipahtavat kenenkään syliin tai ilmaantuvat keskuuteemme ihan noin vaan, ilman niitä tukevia rakenteita, niitä eteenpäin kantavia tavoitteita ja niitä vahvistavia tekoja. Sateenkaarinuorten kuten jokaisen yksilön ja yhteisön kohdalla rauhan ja toivon syttymiseen tarvitaan koko liuta merkityksellisiä kohtaamisia toisten kanssa: tilaisuuksia tulla yhteen ja sanoa sanottavansa, tulemista kuulluksi ja nähdyksi, sekä toistemme, erityisyytemme – ja myös rajojemme – arvostavaa huomiointia.

Näistä kertyneiden kokemusten pohjalta sitten kasvaa uskallus luottaa itseen, toisiin ja elämään ylipäätään. Silloin ei enää tarvitse olla jatkuvasti varuillaan, lähtemässä pakosalle tai ryhtymässä puolustautumaan. Ja silloin myös kokemus rauhasta ja toivosta käy mahdolliseksi.

Voikin varmasti todeta, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan perustasta kasvaa lopulta – työntekijöiden ja nuorten vuosittain kymmeniin tuhansiin yltävien kohtaamisten, askelten ja tekemisten kautta – rauhan ja toivon versoja, kallisarvoisia ja varomattomissa käsissä helposti särkyviä aarteita. Varjellaan niitä, niin Pride-kuukauden kuin tämän jälkeisenäkin aikana!

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry