Kategoria: Blogi

Onko sinulla aikaa kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu?

Etsivä nuorisotyö toimii nuorten rinnallakulkijana. Se tukee työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautumisen riskissä olevia nuoria arjessa sekä pääsemään heidän tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään omalla polullaan. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivällä nuorisotyöllä on tässä keskeinen rooli. Sen jatkuvuus on varmistettava! Hattulan kunnan etsivät nuorisotyöntekijät Marjo Niittymäki ja Hanna-Riikka ”Hanska” Sepponen kuvaavat etsivän nuorisotyön merkitystä. Mitä nuoren aito kohtaaminen tarkoittaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa?

Työpaikka ensin

Välityömarkkinoiden tarjoama valmennus ja työmahdollisuudet vahvistavat polkua työelämään, mikä tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Silta-Valmennusyhdistys ry:n toimitusjohtaja Kimmo Kumlander kertoo, miten työhön integrointi voi auttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja pitkäaikaistyöttömiä kohti työelämää. Suomea pidetään yhä monessa suhteessa mallimaana siinä, miten yhteiskunta turvaa ihmiselle koulutuksen, kattavat hyvinvointipalvelut ja hyvät puitteet ylipäätään olla … Jatkuu

Kohti aikaa, jolloin kukaan ei enää tarvitse etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa?

Vaikka palveluketjujen heikkouksista ei nykyään tietoa puutukaan, on kansamme höpöttelevässä alitajunnassa, Vauva.fi:ssä, silti joskus noussut esille kysymys: onko etsivä nuorisotyö turhaa, onnetonta hyysäystä? Vastaavasti toisinaan kuuluu arveluja, että työpajat olisivat hyödyttömiä säilöjä, joiden tarkoitus liittyisi lähinnä ihmisten kontrollointiin. Ja jos etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta juuri nyt ovatkin merkittäviä, ihmisarvoista yhteiskuntaa rakentavia toimintoja, kuten me Intossa uskomme, niin näkevätkö silmämme vielä sellaisenkin päivän, jolloin ne tosiaan olisivat käyneet turhiksi? Jotta tuo uusi aika ja maa – Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin – tulevaisuudessa koittaisi, mitä siihen mennessä olisi pitänyt tapahtua?

Meistä jokainen tarvitsee tukea elämänsä aikana

Vaikka suurella osalla nuorista menee hyvin, osalla haasteet ovat kasautuneet ja syrjäytymisen riskit kasvaneet. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään tarvitse selvitä yksin. Inton hallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja varapuheenjohtaja Samuel Juntunen kuvaavat, miten se saavutetaan. Entä mihin tarvitaan rinnallakulkijuutta? Ja mitä se edellyttää?

Työssä voi onnistua vammasta huolimatta

Vuonna 2020 olin juuri muuttanut omilleni, kun korona yllättäen muutti koko maailman. Kotona pysyttelemisestä tuli arkipäivää monelle, myös minulle. Ahdistukseni takia tilanne kärjistyi niin pahaksi, että en käynyt edes kaupassa tai vienyt roskia ulos. Vuonna 2021 sukulaiseni alkoivat huolestua minusta ja menin heidän tuellaan lääkäriin. Lääkärissä minulle suositeltiin NUOTTI-valmennusta. Se on ilmainen palvelu nuorille, joilla on haasteita elämänhallinnassa, ja siinä jokainen nuori saa henkilökohtaisen valmentajan. Kyseenalaistin aluksi, toimisiko valmennus minun kohdallani. Synnynnäisen vammani takia minulla oli paljon epävarmuuksia omasta fyysisestä työkyvystäni.

Sosiaalinen vahvistaminen on näkymätön, mutta yksi keskeisimpiä työtehtäviämme

Kuinka pääosin yksilöllisiin kontakteihin nuorten kanssa keskittyvä etsivä nuorisotyö voi vahvistaa sosiaalista luottamusta ja osallisuutta? Lahden etsivän nuorisotyön Anni Häkkinen ja Anni Möller kommentoivat dosentti Antti Maunun kirjoitusta sosiaalisten taitojen ja osallisuuteen ohjaamisen merkityksestä ja kertovat Kellarikahvilasta, joka toimii nuorten, eli keltsulaisten, tekemien suunnitelmien mukaisesti.

Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, kun…

Eduskuntavaalit ovat tärkeät vaalit paitsi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta, ennen kaikkea niiden asiakkaiden, heikossa asemassa olevien nuorten ja valmentautujien kannalta. Inton vaalitavoitteiden laatiminen lähti yhteisestä pohdinnasta, millaisia muutoksia yhteiskuntaamme tarvitaan. Entä mitä etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tarvitsevat onnistuakseen tulevina vuosina? Inton toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure ja vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen kertovat, millaisia ratkaisuja on tehtävä, jotta kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

Nuoren sosiaaliset taidot vahvistuvat ryhmässä!

Sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmätoiminnassa. Miten ryhmään osallistumisen kynnystä voidaan madaltaa? Miten nuorelle voidaan tuottaa hyviä ja turvallisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta, jos aikaisemmat kokemukset ovat olleet ikäviä? Niina Himanka EHYT ry:stä jakaa vinkkejä ryhmätoiminnan vetämiseen. Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Sosiaaliset taidot – miksi?

Sosiaaliset taidot ovat avain sosiaaliseen vahvistumiseen. VTT, dosentti Antti Maunu taustoittaa kirjoituksessaan, miten myönteinen vuorovaikutus ryhmissä rakentaa ihmisen sosiaalisia taitoja ja luottamusta sekä lisää ihmisen osallisuutta ja toimijuutta omassa elinympäristössään. Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Etsivä nuorisotyö on tärkeä työmuoto, oli maa mikä tahansa!

Joukko Pirkanmaan etsiviä nuorisotyöntekijöitä teki opintovierailun Irlantiin lokakuussa 2022. Pääset blogissa lukemaan kolmen reissussa mukana olleen etsivän havaintoja matkasta ja mitä kansainvälinen nuorisotyö voi työntekijöille antaa. Saija, Sini ja Tuomas antavat vinkkejä etsivän nuorisotyön arkeen mitä tehdä mikäli kv-kärpänen puraisee! Etsivänä olen kansainvälisen vaihdon mahdollistaja Ensikosketukseni kansainväliseen vaihtoon tapahtui viisitoista vuotta sitten päästessäni vaihto-opiskelemaan Englantiin. … Jatkuu

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry