Kategoria: Blogi

Tieto on kultaa, josta louhitaan tulevaisuuden resurssit

Into on mukana Sitra Lab 6:ssa, jossa kehitetään datalla parempia palveluita. Osallistumme ohjelmaan yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tietotiimin kanssa Sitran kehittämisohjelmaan Sitra Lab 6. Mukana on yhteensä kahdeksan tiimiä. Tässä uutisessa Inton asiantuntijat Riitta Kinnunen ja Tarja-Liisa Riipinen avaavat Inton ja avilaisten tavoitteita kehittämistyössä. ”Data on aikamme arvokkain raaka-aine. Data ja tekoäly avaavat uusia … Jatkuu

Meillä ei ole enää varaa tähän

Tässä blogissa väistyvä työpajakoordinaattori Veijo Wienkoop jättää jäähyväisensä. Läksiäiskirjoitus työpajakentälle on julkaistu ensimmäisenä pääkaupunkiseudun työpajojen verkostolehdessä, jonka viimeinen numero julkaistiin 15. toukokuuta.

Havaintoja etsivästä nuorisotyöstä, havaintoja ihmisyydestä

Tilastokeskuksen mukaan joka kymmenes 15–29 –vuotias, arviolta 87 000 nuorta, on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Osa hetkellisesti, osa pysyvämmin. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tavoittaa vuosittain 43 000 nuorta. Tiedämme, että näiden nuorien on vaikea kokea itseään yhteiskunnan jäseniksi tai pikemminkin tulla nähdyksi osana yhteiskuntaa. Tässä blogissa Seinäjoen etsivä nuorisotyöntekijä Katariina Perälä avaa ajatuksiaan nuorten tilanteista, kohtaamisesta ja inhimillisyydestä.

Jokainen kohtaaminen voi olla alku uuteen

Tässä blogissa Inton juuri eläköitynyt kouluttaja ja työpajatoiminnan asiantuntija Susanna Palo pohtii työpajatoiminnan ydintä. Palon mukaan työpajatoiminnan vahvuus on sen kyky muuttua, muokata toimintaa ja palveluja vastaamaan ajankohtaisia sekä nuorten että yhteiskunnan tarpeita.

Se oli sitten siinä! Kiitos kaikille  

Tässä blogissa Inton juuri eläköitynyt työpajatoiminnan kouluttaja ja asiantuntija Susanna Palo kertaa vielä päättyneen Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa omasta näkökulmastaan. Sukella Susannan kanssa kouluttajan maailmaan!

MIELI vahvisti osaamiskeskuksessa ammattilaisten mielen taitoja

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen kausi päättyi maalis-huhtikuun vaihteessa. Jotta jotakin uutta voi aloittaa, on suljettava edelliset ovet – niin haikealta kuin se joskus tuntuukin.Tässä blogissa MIELI Suomen mielenterveys ry:n asiantuntija Katri Peräaho pohtii, mitä kaikkea oskessa saatiinkaan yhdessä aikaan.

”Kukaan ei synny vihaamaan”

Kuka on oikea suomalainen, ja milloin kaikki tähän maahan sitoutuneet nuoret saavat tuntea olevansa täällä vertaisia toisten kanssa? Vamos Helsingin etsivä nuorisotyöntekijä Tapio Koivu ottaa blogissa kantaa ihmisarvon kunnioittamisen ja vertaiseksi tunnustamisen puolesta. Olisiko jo aika lopettaa kummastelu ja alkaa elää aidosti yhdessä?

Lisärahoitus etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan ei pelasta jo tapahtuvilta leikkauksilta

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry lämpimästi kiittää Suomen hallitusta sen lisätalousarvioesityksessä mainitusta lisäpanostuksesta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan vuodelle 2025. Molempiin toimintamuotoihin kuitenkin kohdistui valtion tämän vuoden budjetissa merkittävä tosiasiallinen leikkaus aiempien vuosien avustuksiin verrattuna. Miten nämä kaksi asiaa suhteutuvat toisiinsa? Asiaa analysoi tässä blogissa Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio.

VANUPO on julki – miten nuoria tuetaan? 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on valtioneuvoston hyväksymä hallituskausiin sidottu poikkihallinnollinen asiakirja, jonka perusteella edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelma julkistettiin viime viikolla. Sen valmistelu oli pahasti myöhässä ja julkaisuajankohta on vasta lähes vuoden hallituksen aloittamisen jälkeen. Tässä blogissa Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio arvioi tuoretta VANUPO:a.

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla on oltava turvallista 

Turvallinen ilmapiiri on perusta sille, että kohtaamistilanteet sekä yhteisölliset hetket ovat onnistuneita ja lisäävät ihmisten voimavaroja. Turvallisessa ryhmässä toimiminen ja keskustelu tuovat osallistujille uutta tietoa heidän osaamisestaan ja kyvyistään toimia sosiaalisissa tilanteissa. Into kannustaa kaikkia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimijoita laatimaan ja julkaisemaan turvallisemman tilan periaatteet.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry