Kategoria: Blogi

Aina nuoren puolella ja yhdessä nuoren kanssa – myös vaikuttamistyössä

Nuorisolain tavoitteena on muun muassa edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Myös lain puitteissa etsivän nuorisotyön tehtäväksi luetaan nuoren yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen sekä vahvistaminen. Osallisuus on sitä, että tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Tässä blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Miamaija Kurtakko Nakkilasta pohtii vaikuttamista osana etsivän … Jatkuu

Kuulun ylpeästi työpajayhteisöön – nuoren tarina

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta luovat merkityksellisiä yhteisöjä, heillekin, jotka kokevat, että yhteisöihin voi olla vaikea kiinnittyä. Työpajamahdollisuus on lukuisille nuorille keinoa pysyä elämän junassa mukana. Itse aloitin Hyvinkää-Riihimäen HYRIAN työpajalla Hyvinkään toimipisteellä noin vuosi sitten. Olen itse ollut pitkäaikaisesta, hyvinkin vaikeasta masennuksesta sekä syrjäytymisestä kärsivä nuori aikuinen. Syksyllä vuonna 2022 oli takanani ollut hyvin intensiivistä … Jatkuu

Tulevaisuus käsissämme

Työpajakenttä kohtaa muutospaineita työelämän ja toimintaympäristön kehittyessä nopean digitalisaation ja teknologian vaikutuksesta. Tulevaisuuden menestystekijät vaativat työpajoilta erityisosaamista, jatkuvaa oppimista ja kykyä hallita monimutkaista muutosta. Lapissa toimiva Eduro-säätiö tarkasteli Työpaja 2030 -selvityshankkeessaan, miten yhteiskunnalliset muutokset haastavat työpajoja. Projektipäällikkö Tanja Javarus kuvaa, millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo tullessaan.

Hallitus aikoo leikata nuorilta – kysyikö kukaan meiltä?

Valtiovarainministeriö esitti jopa 4,6 miljoonan euron leikkausta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Nuoren näkökulmasta tämä kuulostaa pöyristyttävältä päätökseltä. Tässä blogissa Pohjois-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Juho Juvenius kertoo, miksi nuorisovaltuustot eri puolilta Suomea päättivät jättää yhteisen vetoomuksen eduskunnalle.

Nuorisotyöntekijät ovat nuorten oikeuksien ajajia

Nuorisotyötä ohjaavan nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyön merkityksellisyys näiden tavoitteiden toteutumisessa on kiistaton.  Lain tavoitteiden toteutumiseksi tulee nuorisotyöntekijöiden toimia nuorten oikeuksien ajajina ja vaikuttamalla yhteiskunnan eri tasoilla nuorten elinoloihin. Tässä blogissa Leppävirran kunnan nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Inka Luostarinen pohtii nuorisotyön roolia nuorten oikeuksien näkökulmasta. Nuorisotyön … Jatkuu

Kyllähän me aikuiset jaksamme, mutta jaksavatko nuoret?

Nuorten mielenterveys on kriisissä. Mitä voimme tehdä asialle? Voimmeko me ratkaista ongelman? Kannatella nuoria ja pelastaa, jos ei koko maailmaa, niin Suomi mielenterveyskriisistä? Tätä pohtii vuoden viimeisessä Inton blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Maria Nyman Kalajoelta. Voidaan yrittää, mutta ei mahdeta yksin onnistua. Minä yritin täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Huolestuin ihan totaalisesti kaupunkimme mielenterveysyksikön jonosta ja lähdin laittamaan vetoomuksia … Jatkuu

Toivomme joululahjaksi jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä 

Luonto osaksi nuorten hyte-palveluita -hankkeen ammattilaiset istahtivat yhteisen pöydän ääreen ja kirjoittivat kirjeen joulupukille. Mitä yhteistä toivoivat Heli Siirilä ja Martta Ylilauri Vaasan yliopistosta sekä Sanna Vinblad ja Leena Välimaa Lapin ammattikorkeakoulusta? Tietenkin sitä, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusleikkaukset perutaan.

Työpajatoiminnan käsikirja haastaa järjestelmän poterot 

Ei ole tärkeää tehdä päivä päivältä asioita paremmin. On tärkeää tehdä parempia asioita joka päivä. Sanonnassa on kyse pitkälle merkityksestä ja merkityksellisyydestä, jota koemme elämässämme. Siitä on kyse myös työpajatoiminnassa, toteaa Inton työpajatoiminnan alueellisen työn asiantuntija Tarja-Liisa Riipinen.

Paja työkokeiluna  – uusi palvelumalli? 

Tässä blogissa Valkeakosken nuorten työpajaohjaaja Salla Lylynoja kuvaa prosessia, jossa Valkeakosken kaupunki päätti pitää nuorten työpajatoiminnan itsellään hyvinvointialuemuutoksessa. Nuorten työpajan palvelu muutettiin kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeiluksi. Tämä jätti aukon kuntouttavaan työtoimintaan, mutta toi nuorten työpajaan entistä enemmän konkretiaa ja tavoitteellisuutta.

Hyvinvointialueiden käytännöt haastavat työpajoja

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Työllisyyttä edistävistä palveluista muun muassa kuntouttava työtoiminta oli ennen sote- uudistusta kuntien vastuulla. Kunnat saattoivat toteuttaa palvelun joko omana toimintanaan tai kilpailuttaa palvelun tuottamisen yksityisille palveluntuottajille, kuten työpajakentän kolmannen sektorin toimijoille, säätiöille ja yhdistyksille. Tässä blogissa Ote-säätiön toimitusjohtaja Tanja Vanharanta avaa hyvinvointialueiden mukanaan tuomia muutoksia säätiön näkökulmasta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry