Kategoria: Blogi

Lisärahoitus etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan ei pelasta jo tapahtuvilta leikkauksilta

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry lämpimästi kiittää Suomen hallitusta sen lisätalousarvioesityksessä mainitusta lisäpanostuksesta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan vuodelle 2025. Molempiin toimintamuotoihin kuitenkin kohdistui valtion tämän vuoden budjetissa merkittävä tosiasiallinen leikkaus aiempien vuosien avustuksiin verrattuna. Miten nämä kaksi asiaa suhteutuvat toisiinsa? Asiaa analysoi tässä blogissa Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio.

VANUPO on julki – miten nuoria tuetaan? 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on valtioneuvoston hyväksymä hallituskausiin sidottu poikkihallinnollinen asiakirja, jonka perusteella edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelma julkistettiin viime viikolla. Sen valmistelu oli pahasti myöhässä ja julkaisuajankohta on vasta lähes vuoden hallituksen aloittamisen jälkeen. Tässä blogissa Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio arvioi tuoretta VANUPO:a.

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla on oltava turvallista 

Turvallinen ilmapiiri on perusta sille, että kohtaamistilanteet sekä yhteisölliset hetket ovat onnistuneita ja lisäävät ihmisten voimavaroja. Turvallisessa ryhmässä toimiminen ja keskustelu tuovat osallistujille uutta tietoa heidän osaamisestaan ja kyvyistään toimia sosiaalisissa tilanteissa. Into kannustaa kaikkia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimijoita laatimaan ja julkaisemaan turvallisemman tilan periaatteet.

Tulevaisuuden ennakointia tekoälyllä nuorisotyössä

Tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamista ja toimenpiteiden miettimistä toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi. Tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa digitalisaatio ja koneiden yleistyminen, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen. Tässä ratkaisut-blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Juha Mertala pohtii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia eri näkökulmista. Millaista voi olla tekoälyn hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä? Nuorisotyössä ja etsivässä nuorisotyössä on perinteisesti korostettu vuorovaikutusta, ymmärtämystä ja yksilöllistä … Jatkuu

Aina nuoren puolella ja yhdessä nuoren kanssa – myös vaikuttamistyössä

Nuorisolain tavoitteena on muun muassa edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Myös lain puitteissa etsivän nuorisotyön tehtäväksi luetaan nuoren yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen sekä vahvistaminen. Osallisuus on sitä, että tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Tässä blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Miamaija Kurtakko Nakkilasta pohtii vaikuttamista osana etsivän … Jatkuu

Kuulun ylpeästi työpajayhteisöön – nuoren tarina

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta luovat merkityksellisiä yhteisöjä, heillekin, jotka kokevat, että yhteisöihin voi olla vaikea kiinnittyä. Työpajamahdollisuus on lukuisille nuorille keinoa pysyä elämän junassa mukana. Itse aloitin Hyvinkää-Riihimäen HYRIAN työpajalla Hyvinkään toimipisteellä noin vuosi sitten. Olen itse ollut pitkäaikaisesta, hyvinkin vaikeasta masennuksesta sekä syrjäytymisestä kärsivä nuori aikuinen. Syksyllä vuonna 2022 oli takanani ollut hyvin intensiivistä … Jatkuu

Tulevaisuus käsissämme

Työpajakenttä kohtaa muutospaineita työelämän ja toimintaympäristön kehittyessä nopean digitalisaation ja teknologian vaikutuksesta. Tulevaisuuden menestystekijät vaativat työpajoilta erityisosaamista, jatkuvaa oppimista ja kykyä hallita monimutkaista muutosta. Lapissa toimiva Eduro-säätiö tarkasteli Työpaja 2030 -selvityshankkeessaan, miten yhteiskunnalliset muutokset haastavat työpajoja. Projektipäällikkö Tanja Javarus kuvaa, millaisia mahdollisuuksia tulevaisuus tuo tullessaan.

Hallitus aikoo leikata nuorilta – kysyikö kukaan meiltä?

Valtiovarainministeriö esitti jopa 4,6 miljoonan euron leikkausta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Nuoren näkökulmasta tämä kuulostaa pöyristyttävältä päätökseltä. Tässä blogissa Pohjois-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Juho Juvenius kertoo, miksi nuorisovaltuustot eri puolilta Suomea päättivät jättää yhteisen vetoomuksen eduskunnalle.

Nuorisotyöntekijät ovat nuorten oikeuksien ajajia

Nuorisotyötä ohjaavan nuorisolain tavoitteina on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyön merkityksellisyys näiden tavoitteiden toteutumisessa on kiistaton.  Lain tavoitteiden toteutumiseksi tulee nuorisotyöntekijöiden toimia nuorten oikeuksien ajajina ja vaikuttamalla yhteiskunnan eri tasoilla nuorten elinoloihin. Tässä blogissa Leppävirran kunnan nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Inka Luostarinen pohtii nuorisotyön roolia nuorten oikeuksien näkökulmasta. Nuorisotyön … Jatkuu

Kyllähän me aikuiset jaksamme, mutta jaksavatko nuoret?

Nuorten mielenterveys on kriisissä. Mitä voimme tehdä asialle? Voimmeko me ratkaista ongelman? Kannatella nuoria ja pelastaa, jos ei koko maailmaa, niin Suomi mielenterveyskriisistä? Tätä pohtii vuoden viimeisessä Inton blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Maria Nyman Kalajoelta. Voidaan yrittää, mutta ei mahdeta yksin onnistua. Minä yritin täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Huolestuin ihan totaalisesti kaupunkimme mielenterveysyksikön jonosta ja lähdin laittamaan vetoomuksia … Jatkuu

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry