Polkuvalmennuksessa jokainen saa olla oma itsensä

Tässä blogissa Hyrian valmentaja Rosa-Maria Roth avaa Polkuvalmennuksen toimintaa. Polkuvalmennus on suunnattu nuorille aikuisille, ja ryhmässä on nuoria sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. Kyseessä on ryhmämuotoinen valmennus, jossa keskitytään toimintakyvyn kasvattamiseen sekä elämänhallinnantaitojen opetteluun. Valmennuksessa vahvistetaan nuoren motivaatiota löytää työpaikka, koulutus tai muu tulevaisuuden suunnitelma. Polkuvalmennuksen tavoitteena on etsiä jokaiselle oma polku, jota kohti suunnistaa.

Meillä Polussa on tärkeänä käytäntönä, että jokainen saa olla oma itsensä ja kenenkään ei tarvitse pelätä arvostelua tai ikävää kommentointia. Kysyin valmentautujilta, mitä nämä erityisesti arvostivat valmennuksessa ja he nostivat hyvänä käytäntönä aamukierroksen.

Käymme jokaisena toimintapäivän aamuna kuulumiskierroksen, jossa kerrotaan ajankohtaisia aiheita omasta elämästä. Useimmat nuoret kokevat tämän tärkeänä, sillä kuulumiskierroksella saattaa löytää toisen nuoren kanssa samoja mielenkiinnonkohteita. Sitä kautta taas syntyy yhteisiä keskustelunaiheita.

 Keskustelemme usein vaikeistakin asioista. Ne puhuttavat paljon ja nuorilla on eriäviä mielipiteitä, mutta toisten kunnioittamisen myötä olemme saaneet valmennuksessa luotua turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen voi tuoda omia näkemyksiä asioista. Tällöinkin kaikki läsnäolijat huomioidaan.

Meidän toimintamme on vapaaehtoista. Yksi nuorista nostikin esiin hyvänä esimerkkinä, että emme ole koulumaailmassa, jossa on pakko tehdä asioita. Polun toiminta perustuu omaan motivaatioon ja mielenkiinnonkohteisiin.

Me valmentajat kohtaamme jokaisen nuoren jokaisena päivänä. Tämä kohtaaminen saattaa olla nuorelle päivän ainoa sosiaalinen kontakti, jolloin sen arvo on mittaamattoman suuri. Kohtaaminen on myös ratkaiseva hetki silloin, kun nuori pohtii seuraavan päivän osallistumistaan.

Rosa-Maria Roth
valmentaja
Polkuvalmennus, Hyria

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry