Kategoria: Blogi

Var hittas motivation?

Vad motiverar och inspirerar oss? I sin bloggtext reflekterar ULA-koordinator Daniel Åkermark kring frågan och är även inne på vad man ska göra om man känner att det är svårt att komma igång. Daniel jobbar på Resurscentret Föregångarna.

Minun arkipäiväni

Millaista on nuorten arki? Miten etsivä nuorisotyö tukee nuoria arjenhallinnassa? Kainuulainen nuori kertoo omasta arkipäivästään ja pohtii, millainen merkitys etsivällä nuorisotyöntekijällä on hänen arjessaan.

Miten hyvinvointialueilla huomioidaan heikossa työmarkkina-asemassa olevat? Sammuttaako viimeinen valot?

Sote-uudistuksen yhteydessä perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet valitaan aluevaaleilla 23.1.2022. Ensimmäisillä aluevaltuustoilla on tärkeä tehtävä – laatia suuntaviivat hyvinvointialueelle ja sen palveluille. Millainen palveluverkko halutaan rakentaa? Parik-säätiön Pasi Hedman ja Miia Pauna nostavat esille kolmannen sektorin roolin heikossa työmarkkina-asemassa olevien tukemisessa.

Kurkistus etsivään nuorisotyöhön ja opiskelijahuoltoon amiksen seinien sisällä

Valkeakosken ammattiopisto, kotoisammin VAAO, sai ensimmäisenä oppilaitoksena Pirkanmaalla oman sataprosenttisen etsivän nuorisotyöntekijän riveihinsä helmikuussa 2021. Ensimmäinen kausi mentiin niin kutsutulla koronarahalla, ja nyt työ on vakiinnutettu AVI:lta vuosittain haettavalla avustuksella. Valkeakosken ammattiopiston etsivä nuorisotyöntekijä Sanni Soittila avaa etsivän nuorisotyön ja opiskelijahuollon yhteistyötä ja nuorten palvelujen kehittämisnäkymiä.

Pitkäaikaistyöttömät uudistusten uhreina

Sote-uudistuksessa vähemmälle huomiolle jäänyt asia on kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Mäntyharjulla työpaja on ollut rajapintapalvelu, jossa olemme yhdistäneet sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalipalvelun ja työttömyysturvalain mukaisen työllistymistä edistävän toiminnan. Mäntyharjun aikuisten työpajatoiminta on ollut perustamisesta lähtien tiivis osa kunnan työllisyydenhoitoa. Kuntouttavan työtoiminnan moniammatillinen ohjaus on sekä tukenut ja ylläpitänyt asiakkaiden työkuntoa, että ohjannut asiakasta aktiivisesti löytämään eteenpäin suuntaava, parhaimmassa tapauksessa työllistymiseen johtava polku. Mäntyharjun kunnan työllisyyskoordinaattori Virpi Maaranen valottaa sote-uudistuksen vaikutuksia.

Ei mitkään turhat vaalit

Sote-uudistus on edennyt nyt vihdoin siihen pisteeseen, että eri tahot valmistelevat aluevaaleihin vaikuttamistyön teemoja, ehdokkaita nimetään ja väliaikaishallinto valmistelee vuonna 2023 tapahtuvaa isoa järjestämisvastuiden siirtoa. Uudistus on kuitenkin ollut puheenaiheena niin pitkään, että mielenkiinto sen sisältöön on uhkaavasti hiipumassa. Nyt on kuitenkin käsillä historialliset vaalit, kahdestakin näkökulmasta: ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuutetut valitaan ja ennen kaikkea nämä valtuutetut rakentavat perustan hyvinvointialueiden toiminnalle.

Oppivelvollisuuden laajentuminen toi velvollisuuden, mutta toteutuuko oikeus opiskeluun kaikkien nuorten kohdalla?

Olemme nyt eläneet joitakin kuukausia laajentuneen oppivelvollisuuden aikaa. Marraskuun taitteessa alkaa olla aika tehdä ensimmäisiä koulutuspaikan osoittamisia, jos nuorelle ei ole sopivaa opiskelupaikkaa muuten löytynyt. Lahdessa asuinkunnan vastuuviranomainen on oppivelvollisuuden tuen suunnittelija, joka toimii meillä nuorisopalveluissa Nuorten tukipalveluissa. Olemme siis päässeet aitiopaikalta kokemaan oppivelvollisuusasiaa.

Palvelupäällikkö Jaana Lehtinen Lahden nuorisopalveluista avaa kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisen käytännöistä.

Om inspiration och ungdomsverkstädernas roll i samhället

Hur har du hittat din grej? I bloggserien ”Alla inspireras av något!” berättar de som jobbar som uppsökare, på ungdomsverkstäderna, tjänsternas kunder, intressenterna och beslutsfattarna vad de inspireras av i sina liv, i arbetet eller som kunder. Den här gången är det Peter Pahlman som antar bloggutmaningen. Han berättar om vad han inspireras av i sitt arbete som sakkunnig i studiemotsvarande verkstadsverksamhet.

Ymmärrätköhän miten paljon hyvää se tekee?

Miten sinä olet löytänyt oman juttusi? Kuka tai mikä on auttanut sinua polulla kohti omia unelmia? Mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, jotta jokainen saisi mahdollisuuden elää omannäköistä elämää? Into haastaa etsivän nuorisotyön, työpajat, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit ja päättäjät vastaamaan. Tällä kertaa innostumista ja oman polun löytämistä pohtii Intosta etsivän nuorisotyön asiantuntija ja hevosavusteisen toiminnan ohjaaja Emmi Paananen.

Uppsökande ungdomsarbetarnas arbetshälsa

Into deltar i veckan för ungdomsarbete 11-17.10. Veckans tema i år är välmående inom ungdomsområdet. Under veckan publicerar Into bloggar som fokuserar på välbefinnande, hur man mår på jobbet och meningsfullt arbete från uppsökande ungdomsarbetets och ungdomsverkstädernas synvinkel. Den här gången skriver Camilla Sjöskog, koordinator för svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry