Into ja Sininauhaliitto vetoavat kuntouttavan työtoiminnan puolesta

Into ja Sininauhaliitto vetoavat hallitukseen, että kuntouttava työtoiminta turvataan. Järjestöt luovuttivat vetoomuksen ministeri Juuson valtiosihteerille Marjo Lindgrenille 17.6. Into ja Sininauhaliitto ovat huolissaan kuntouttavan työtoiminnan heikentyneestä saatavuudesta. Palveluvajeet ovat suuria ja ihmisten auttamatta jättäminen epäinhimillistä.

Hyvinvointialueiden myötä ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan on heikentynyt, vaikkei palvelun tarpeessa olevien ihmisten määrä ole vähentynyt. Monet haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ovat jääneet ilman heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita. Tämä lisää pitkäaikaistyöttömyyttä sekä nuorten ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä. Valtion päätökset sote-järjestöjen ja sosiaalihuollon palveluiden sekä työpajatoiminnan leikkauksista pahentavat tilannetta entisestään.

Into ja Sininauhaliitto vaativat:

Kuntouttavaan työtoimintaan on päästävä oikea-aikaisesti

Kuntouttavaan työtoimintaan on päästävä ilman viiveitä. Nykyiset palveluvajeet osoittavat, että palvelurakennemuutoksia tehdään ilman kunnollista valtakunnallista ohjausta. Valtionhallinnon on ennakoitava päätöstensä vaikutukset paremmin.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluaukot on paikattava

Tarvitaan kestäviä ja laadukkaita polkuja kuntoutumiseen ja työllistymiseen. Palveluohjauksen on oltava toimivaa ja palvelun järjestämisen ihmisten tarpeita vastaavaa. Resurssit palvelun kestolle ja yksilöohjaukselle on turvattava.

Järjestöjen ja työpajojen toimintaedellytykset on turvattava

Tarvitaan kestäviä ja laadukkaita polkuja kuntoutumiseen ja työllistymiseen. Palveluohjauksen on oltava toimivaa ja palvelun järjestämisen ihmisten tarpeita vastaavaa. Resurssit palvelun kestolle ja yksilöohjaukselle on turvattava.

Kuntouttava työtoiminta on kustannustehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä

OKM ja AVI ovat linjanneet, ettei nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella saa enää valmentaa kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Tämä on pudottanut nuoria palveluiden ulkopuolelle. Kuntouttava työtoiminta on keskeinen keino vahvistaa osallisuutta ja tukea työllistymistä, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Tarpeisiin vastaava palvelu on turvattava!

Tutustu Inton ja Sininauhaliiton vetoomukseen

Lue Sininauhaliiton uutinen vetoomuksen luovuttamisesta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry