Kategoria: Tiedote

Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarjoaa työpajoille mahdollisuuden toimia koulutuksen järjestäjän vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Myös uusi tutkintoon valmentava koulutus tuo työpajoille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 24.11. verkossa järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa yli 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vahvistamaan yhteistyötään.

Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin

Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saatavuudesta ja palveluverkostosta. Miten hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta? Inton aluevaaliteemat tarjoavat tähän kolme ratkaisua.

Koronavuosi on heikentänyt etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevien hyvinvointia

Haastavaa kohtaamistyötä nuorten parissa tekevistä ammattilaisista merkittävä osa ei usko työskentelevänsä viiden vuoden päästä samoissa tehtävissä. Into kartoitti kyselyllä etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajoilla työskentelevien työhyvinvointia. Ammattilaisilta kysyttiin, miten koronavuosi on vaikuttanut työn tekemiseen ja millaisten asioiden koetaan vaikuttavan työhyvinvointiin. Kyselyyn vastasi yli 250 etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevää ammattilaista.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kannattelevat yli korona-ajan

Moni yksinäisyyden ja mielenterveyden haasteiden kanssa painiva nuori ja aikuinen jäi ilman tukipalveluja ja ihmiskontakteja koronaepidemian alettua. Nuorisotyössä, järjestöissä ja työpajoilla ihmisiä on kohdattu myös korona-aikana. Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että apuun on oltu tyytyväisiä.  

Valtakunnallinen työpajayhdistys on nyt Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry!

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n (TPY) kevätkokous hyväksyi 16.6. yhdistykselle uuden nimen: Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Uuden innostavan nimen myötä lanseerataan uusi energinen ilme. Into tunnetaan mustasta ja keltaisesta väristä. Brändi- ja nimiuudistusta on tehty vuosien 2019 – 2020 aikana. – Tavoitteena oli saada järjestölle uusi nimi, joka edustaa sekä etsivää nuorisotyötä että työpajatoimintaa. … Jatkuu

Nuorten ja aikuisten elämäntaidot vahvistuvat etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Yli 90 prosenttia nuorista ja aikuisista on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa Kuusi kymmenestä osallistujasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan ja -taidoissaan saamansa palvelun myötä. Näin kertovat Sovari 2019 -tulokset ja kiteyttävät 6700 ihmisen kokemukset etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista. Vahvistumisen kokemukset liittyvät monenlaisiin elämänvalmiuksiin. Monella nuorella ja aikuisella päivärytmi on parantunut ja omatoimisuus arjessa lisääntynyt. Monet … Jatkuu

Etsivästä nuorisotyöstä ja työpajalta saatu tuki koetaan tärkeäksi poikkeusoloissa

Koronaepidemia lisännyt etsivän nuorisotyön nuorten ja työpajojen valmentautujien huolenaiheita Näin kokee noin puolet valmentautujista ja etsivän nuorisotyön nuorista Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toteuttamassa kyselyssä. Kyselyssä kartoitettiin koronaepidemian vaikutuksia etsivän nuorisotyön nuorten ja työpajojen valmentautujien elämään sekä kokemuksia näiden palveluiden toimivuudesta poikkeustilanteessa. Kyselyyn vastasi 257 nuorta etsivästä nuorisotyöstä ja 545 valmentautujaa työpajoilta 9.4.–11.5.2020. Kyselyiden mukaan epidemiasta on aiheutunut … Jatkuu

Poikkeustila on vaikeuttanut työpajojen toimintaa. Etsivä nuorisotyö siirtynyt toimimaan verkossa.

TPY on kartoittanut kahdella kyselyllä poikkeustilan vaikutuksia työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ja niiden kohderyhmiin. Kyselyihin tuli kaikkiaan lähes 800 vastausta. Toisella kyselyllä kartoitettiin poikkeustilan vaikutuksia työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Siihen saatiin 677 vastausta. Kyselyyn vastasi 155 työpajavalmentajaa ja 106 työpajaesimiestä. Etsivästä nuorisotyöstä kyselyyn vastasi 323 etsivää nuorisotyöntekijää sekä 93 etsivän nuorisotyön esimiestä.  Lisäksi erillisellä kyselyllä kartoitettiin poikkeustilan vaikutuksia työpajojen toimintaan ja talouteen. Tähän kyselyyn … Jatkuu

Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä

Työpajatoimijat ovat erityisen huolissaan niistä valmentautujista, joilla on haasteita arjessa selviytymisessään TE-toimistot ja kunnat ovat poikkeustilan aikana keskeyttäneet kokonaan monia työttömille tarjottavia palveluita, kuten kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun. Tuen ja ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut, päinvastoin. Palveluiden päättäminen kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin ja vaikeuttaa entisestään heidän tilannettaan. Työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa, ja … Jatkuu

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry