Kategoria: Tiedote

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta rakentavat rinnallakulkijoina inhimillisempää yhteiskuntaa

Etsivä nuorisotyö ja työpajat toimivat yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja vahvistavat voimavaroja ja arjen taitoja. Ne tavoittavat jopa 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain. Merkittävä osa heistä on kokonaan koulutuksen ja työn ulkopuolella. Tuoreiden tulosten mukaan 93 % kokee hyötyneensä palveluista saamastaan tuesta.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n ratkaisut kevään 2023 eduskuntavaaleihin kertovat, miten etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavaksi todettu tuki ja toiminta turvataan tulevalla hallituskaudella.

”Ollaan nuorten rinnallakulkijoita. Ei tehdä puolesta, vaan yhdessä”

Valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa vietetään 10.−16.10. Viikon teemana on nuoret ja nuorisotyö koronan jälkeen ja sen tarkoitus on nostaa esiin nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää tärkeää työtä nuorten hyväksi. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry kertoo viikon aikana, mitä etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle ja niiden kohtaamille nuorille ja valmentautujille kuuluu koronan jälkeen ja millaisia vaikutuksia korona-ajalla on ollut näihin nuorisotyön työmuotoihin.

Palkkatukiuudistus musertaa kolmannen sektorin työpajatoiminnan ja lisää työttömyyttä

Palkkatuen lainsäädäntöä uudistetaan. Erityisesti muutokset kolmannen sektorin 100 %:n palkkatukeen ovat vaikutuksiltaan kielteisiä. Jos hallituksen esitys hyväksytään, työpajakentän yhdistysten ja säätiöiden työllistämistoiminta ajetaan alas ja niiden toimintaedellytykset heikkenevät. Moni organisaatio voi joutua lopettamaan kokonaan toimintansa. Alueelliset vaikutukset ovat lamauttavat. Uudistus lisää vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyyttä ja syrjäytymisen riskejä.

Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarjoaa työpajoille mahdollisuuden toimia koulutuksen järjestäjän vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Myös uusi tutkintoon valmentava koulutus tuo työpajoille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 24.11. verkossa järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa yli 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vahvistamaan yhteistyötään.

Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin

Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saatavuudesta ja palveluverkostosta. Miten hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta? Inton aluevaaliteemat tarjoavat tähän kolme ratkaisua.

Koronavuosi on heikentänyt etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevien hyvinvointia

Haastavaa kohtaamistyötä nuorten parissa tekevistä ammattilaisista merkittävä osa ei usko työskentelevänsä viiden vuoden päästä samoissa tehtävissä. Into kartoitti kyselyllä etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajoilla työskentelevien työhyvinvointia. Ammattilaisilta kysyttiin, miten koronavuosi on vaikuttanut työn tekemiseen ja millaisten asioiden koetaan vaikuttavan työhyvinvointiin. Kyselyyn vastasi yli 250 etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevää ammattilaista.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kannattelevat yli korona-ajan

Moni yksinäisyyden ja mielenterveyden haasteiden kanssa painiva nuori ja aikuinen jäi ilman tukipalveluja ja ihmiskontakteja koronaepidemian alettua. Nuorisotyössä, järjestöissä ja työpajoilla ihmisiä on kohdattu myös korona-aikana. Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että apuun on oltu tyytyväisiä.  

Valtakunnallinen työpajayhdistys on nyt Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry!

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n (TPY) kevätkokous hyväksyi 16.6. yhdistykselle uuden nimen: Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Uuden innostavan nimen myötä lanseerataan uusi energinen ilme. Into tunnetaan mustasta ja keltaisesta väristä. Brändi- ja nimiuudistusta on tehty vuosien 2019 – 2020 aikana. – Tavoitteena oli saada järjestölle uusi nimi, joka edustaa sekä etsivää nuorisotyötä että työpajatoimintaa. … Jatkuu

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry