Opetus- ja kulttuuriministeriö korotti Inton yleisavustusta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2023 yhteensä 18 600 800 euroa. Avustusten saajia oli 93. Vuonna 2024 myönnetty avustussumma oli kokonaisuudessaan 17 998 100 euroa ja saajia oli 80. Into — etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry on tiettävästi ainoa järjestö, jonka saama yleisavustus nousi.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö Into sai merkittävän korotuksen yleisavustukseensa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämä järjestön jatkuvaan perustoimintaan kohdistuva yleisavustus kasvoi noin 30 prosentilla. Inton viime vuosien yleisavustus on ollut suuruudeltaan 366000 euroa. Maanantaina 12. helmikuuta saapuneen päätöksen mukaan yleisavustus on nyt 486500 euroa.  

Olemme ilahtuneita siitä, että ministeriössä on tunnustettu Intossa tehty etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan hyväksi työ ja nähty sen merkitys näiden työmuotojen kehittämisessä.

Toiminnanjohtaja Timo Kontio

Kontio jatkaa, että tavallaan kyseessä on paluu juurille. Viime vuosina merkittävä osa Inton työstä on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön osaamiskeskusrahoituksella. Nyt järjestön rooli valtakunnallisena nuorisoalan osaamiskeskuksena on ainakin tältä erää päättymässä.

Into on johtanut neljän vuoden ajan kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta, jossa kumppaneina ovat olleet MIELI ry, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry sekä XAMK – Juvenia.  Nykyinen, edellisen hallituskauden kestoon sidottu osaamiskeskuskausi päättyy maaliskuun loppuun.  

Lisätietoja antaa:

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry