Lisää arjen keskusteluyhteyksiä opinnollistamiseen, toivoo Inton uusi asiantuntija Elina Peränen

Into —etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n opinnollistamisen asiantuntijaksi on valittu jyväskyläläinen Elina Peränen. Hän on kehittänyt työurallaan monipuolisesti vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja kirjoittanut pro gradu -työnsä työpajatoiminnan merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyssä. Peränen odottaa innolla erityisesti opinnollistamisen verkostojen kehittämistä. Tässä tekstissä kerromme lisää vuodenvaihteessa tiimiin liittyneestä uudesta intolaisesta.

Kuka olet ammatillisesti?   

Ammatillisesti olen kasvatustieteilijä, pääaineenani erityispedagogiikka. Työurani on pitänyt sisällään erityisluokanopettajan työtä vaativan erityisen tuen ja sairaalaopetuksen parissa sekä nivelvaiheen tuen ja vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen ja polkujen kehittämistä. Rakkauteni työpajatoimintaan heräsi jo opiskeluaikoina ja olenkin tehnyt graduni työpajatoiminnan merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyssä.  

Päivittäisessä työssäni minulle tärkeää on ihmisen kohtaaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Luotan vahvasti yhteistyön voimaan ja tiedän, että tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista saada parhaita tuloksia aikaiseksi. Haastavassa elämäntilanteessa ja tukea tarvitsevien ihmisten kanssa ja heidän asioidensa edistämiseksi työskennellessä läsnäolo ja aito välittäminen ovat kultaa.  

Tätä ajatusta ja toimintatapaa vaalin työssäni.  
  

Kuka olet yksityiselämässä?  

Yksityiselämässäni olen äiti 6-vuotiaalle pojalle. Vapaa-ajalla minut pitää kiireisenä pojan harrastukset ja usein illat ja viikonloput kuluvat jäähallilla ja jalkapallokentän reunalla. Perheen ja harrastusten lisäksi aikani kuluu rakkaiden ystävieni tai luottamustoimien parissa.  

Viimeisen vuoden aikana jooga on vienyt minut mukanaan. Lisäksi matkailu, äänikirjojen kuunteleminen sekä luonnossa ja ulkona liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. 

Millainen tausta sinulla on opinnollistamiseen liittyen?  

Vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä olen pyöritellyt ja pohtinut ensimmäisiä kertoja työskennellessäni erityisluokanopettajana sairaalaopetuksessa. Kun oppilaat käyvät lyhennettyä koulupäivää, tulee opettajan käyttää mielikuvitusta ja aikaa siihen, että saadaan esiin ne keinot, joilla oppilas pystyy osoittamaan osaamisensa arviointia varten. Kun varsinaiset koulupäivät olivat lyhyitä, korostui myös muussa ympäristössä hankitun osaamisen merkitys. 

Ennen Intoon tuloa työskentelin muutaman vuoden ajan Jyväskylän kaupungilla kehittämishankkeessa nivelvaiheen asiantuntijana. Tässä työssä yhdeksi keskeiseksi työtehtäväksi muodostui paikallisten oppilaitosten ja kaupungin nuorten taidetyöpajan opinnollistamisyhteistyön kehittäminen. Sen avulla saimme osakseen vastattua oppivelvollisuusuudistuksen mukana tulleisiin haasteisiin. Samalla nuorten nivelvaiheet sujuvoituivat. 

Mitä odotat tulevalta vuodelta ja uudelta työltä?  

Olen tosi innoissani uudesta työstäni. Eniten odotan, että pääsen tekemään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yhteisten päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.  

Mitä itse erityisesti haluaisit kehittää?  

Haluaisin kehittää edelleen ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja työpajojen välistä vuoropuhelua. 

Jos tietoa ja vuoropuhelua ei arjessa ole, on vaikea saada yhteistyötä etenemään.  

Olisi tärkeää, että ammatillinen koulutus osaisikin hyödyntää työpajakenttää varsinkin nyt, oppivelvollisuuslain muuttumisen myötä. Työpaja tarjoaa monelle nuorelle sopivan tavan hankkia ja osoittaa osaamistaan. Työpajatoiminta ja ammatillinen koulutus eivät ole keskenään kilpailevia tai toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan päinvastoin toisiaan tukevia toimijoita.  

Yhteistyön avulla meidän on mahdollista saada parannettua nuorten elämäntilanteita ja asioita koko maassa. 

Nyt kun työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjaukset opinnollistamiseen liittyen ovat valmiit, haluaisin kehittää eritoten alueellisia opinnollistamisverkostoja.  

Tiedän arjen olevan hektistä sekä työpajaympäristössä että oppilaitoksissa, mutta yhteisten rakenteiden ja käytänteiden olemassaolo helpottaa loppujen lopuksi molempia toimijoita. Se tuo lisää keinoja ja työkaluja hyödynnettäväksi. Myös mahdollisten osaamismerkkien käyttöönotto työpajaympäristössä on asia, johon haluan paneutua ja selvittää niiden mahdollisia hyötyjä opinnollistamiseen liittyen.  

Näiden lisäksi tiedonsiirron merkityksestä jaksan aina puhua. Toimivan yhteistyön perusta on tiedon siirtymisessä ja jakamisessa.  

Millaisena näet osaamisen kehittämisen tulevaisuuden työpajoilla?  

Uskon, että työpajojen merkitys vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Oppivelvollisuudistus aiheuttaa omat haasteensa, ja tämänhetkinen maailmantilanne lisää osaltaan nuorten näköalattomuutta ja toivottomuuttakin.  

Tiedän nuorissa olevan valtavasti potentiaalia ja osaamista, joka jää usein ainaisen alisuoriutumisen alle. Itsetunnon vahvistuminen, porukkaan kuuluminen, omaan osaamiseen luottaminen sekä työelämässä tarvittavien taitojen karttuminen ovat asioita, joita tapahtuu työpajaympäristössä päivittäin. Kun saamme nämä mahdollistettua myös opinnollistamisen kautta nuorille, olemme oikealla tiellä.  

Tämä tarkoittaa työpajoilta mielestäni rohkeutta, omaan tekemiseen luottamista ja alueellisesti myös oman osaamisen jakamista.  


Elina Peränen 

Ikä 34 vuotta  

Koulutus: kasvatustieteen maisteri 

Kotipaikkakunta: Jyväskylä 

Lempiruoka: siskon tekemä marenkijäädykekakku 

Motto: Be good, do good. 

Linkedin: Elina Peränen 

X: @elinaperanen 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry