Sovarissa tekninen ongelma: Osa vuoden 2023 vastauksista jäi tallentumatta 

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mittaavassa Sovari-työkalussa on havaittu tekninen vika. Vika koskee palvelun laadun kysymyspatteristoa. Osa vuoden 2023 vastauksista on jäänyt tämän osion osalta tallentumatta, eikä vuoden kokonaisdata siis ole suoraan vertailukelpoinen edellisiin vuosiin.

Ensimmäinen, etsivää nuorisotyötä koskeva ongelma, tuli esille juuri ennen joulua. Työpajatoiminnan osalta vika selvisi tammikuun alussa. Sovari-työkalun omistava Into — etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry tiedotti kaikkia Sovarin käyttäjiä vioista välittömästi.  

Syynä ongelmiin on Sovarin teknisen toimittajan Roidun tekemät järjestelmämuutokset. Inton Sovari ja STL asiantuntija Riitta Kinnusen mukaan kyseessä on palveluntarjoajan tekemä merkittävä virhe. 

Palvelunlaadun tulokset saadaan tällä hetkellä vuodesta 2023 etsivässä nuorisotyössä noin 1330 nuorelta, mikä on 48 % vastanneista. Roidu kadotti 1470 nuoren antamat vastaukset palvelunlaatuun eli 52 % vastauksista. 

Työpajoilla palvelun laadusta saadaan tulokset noin 1470 valmentautujalta, mikä on vain 38 % Sovarin kokonaiseen kyselyyn vastanneista. Roidu kadotti 2430 valmentautujan vastaukset palvelun laatuun eli 62 % vastauksista. 

Olemme kauhistuneita siitä, että tämän mittaluokan tekninen vika paljastuu vasta raportointikauden päättyessä. Olemme todella pahoillamme siitä, että ulkopuolisen palveluntuottajan takia nuoret, etsivät ja työpajat menettivät arvokasta tietoa.
Riitta Kinnunen

Tiedot puuttuvat etsivässä nuorisotyössä ajalta 1.6.-4.12.2023 ja työpajoilla 1.6.2023-3.1.2024. Roidulta on pyydetty uudet, korvaavat kyselyt täydentämään nyt puuttuvia vastauksia. Kinnunen on lähettänyt uudet kyselyt niille, joita asia koskee.  

Selvää tietenkin on, että vastauksia pystytään korvaamaan vain pieneltä osalta, Kinnunen toteaa.  

Nuoria ja valmentautujia on lähtenyt eteenpäin. Ymmärrämme senkin, että vastaamisen motivaatio voi olla nolla, kun sen joutuu tekemään uudelleen. Toivomme kuitenkin, että mahdollisimman moni organisaatio yrittäisi kerätä puuttuvia vastauksia. 

Sovari on Inton vaikuttavuustyön kruununjalokivi. Sillä kerättyä dataa hyödynnetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti molemmissa työmuodoissa ja vaikuttamistyössä. Tieto on ollut kysyttyä myös sidosryhmien ja rahoittajien keskuudessa.  

Aiemmin Into toteutti Sovarin kokonaan itse myös teknisesti. Roidu valikoitui palveluntuottajaksi vuoden 2022 alusta. 

Roidu pahoittelee aiheutunutta vaivaa. 


Odottamattomasta ongelmasta johtuen pääsi käymään niin, etteivät tulokset tallentuneet odotetusti. Tätä on tutkittu tarkasti, ongelman juurisyy on löydetty ja korjattu. Jatkossa sama ongelma ei toistu ja vastaukset tallentuvat odotetulla tavalla. 

Roidun Sovari-raportoinnissa on edelleen ongelmaa. Etsivän nuorisotyön ja työpajojen raporttien lataaminen järjestelmästä ei toimi toistaiseksi. 

Lue lisää Sovarista tämän linkin takaa

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry