Hallituksen suunnitelmat heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia

A-klinikkasäätiö, Aseman Lapset ja Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ovat vakavasti huolissaan hallituksen suunnittelemista toimista, jotka kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin. Samalla kun hallitus suunnittelee alkoholin saatavuuden lisäämistä, kohdistetaan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön isoja leikkauksia. Merkittävästi heikentymässä ovat niin etsivän nuorisotyön, nuorten työpajojen, lastensuojelun jälkihuollon kuin Kelan matalan kynnyksen kuntoutuspalveluiden toimintaedellytykset.

Hallituksen suunnittelemat muutokset alkoholipolitiikkaan yhdistettynä lapsiin ja nuoriin kohdistuviin lukuisiin heikennyksiin ovat täydessä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Hallitusohjelmassa luvataan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, edistää lapsimyönteistä politiikkaa kaikilla tasoilla sekä toteuttaa lapsi- ja perhevaikutusten arviointia päätöksenteossa.

Kuitenkin tällä hetkellä hallitus suunnittelee leikkauksia nuorisoalalle. Vuodelle 2024 hallitus päätti leikata pelkästään etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajoilta 4,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 on lisätalousarvioesityksessä luvattu kertaluontoista lisärahoitusta – mutta se ei kata perusrahoitukseen kohdistuneita leikkauksia, hälvennä niiden synnyttämää epävarmuutta, eikä korjaa alan toimijoille tänä vuonna koituneita talousvaikeuksia. Vakiintunutta toimintaa ajetaan siksi monin paikoin jo alas.

Nämä heikennykset vaikuttavat merkittävästi niin nuorten palveluiden saatavuuteen, harrastusmahdollisuuksiin, kokoontumistiloihin kuin saatavilla olevien aikuisten määrään. Leikkaussuunnitelmat esimerkiksi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitukseen jättävät tuhannet nuoret jatkossa ilman apua. Tämä lisää nuorten syrjäytymistä ja heikentää entisestään haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilannetta.

Huomioitavaa on myös, että hallituksen suunnitelmat siirtää vahvempia alkoholijuomia myyntiin päivittäistavarakauppoihin lisäävät merkittävästi alkoholin saatavuutta. Huolena on, että näissä muutoksissa ei oteta riittävästi huomioon alkoholin yhteiskunnallisia haittavaikutuksia, erityisesti niitä, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin vanhempien alkoholin käytön lisääntymisen seurauksena.

A-klinikkasäätiö, Aseman Lapset ja Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry vaativat hallitusta turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä pidättäytymään leikkauksista ja uudistuksista, jotka heikentävät lasten ja nuorten asemaa.

Lisätiedot

A-klinikkasäätiö
Taru Hahto, kehittämiskoordinaattori / Nuortenlinkki
taru.hahto@a-klinikkasaatio.fi
p. 040 485 0211

Aseman Lapset
Christian Wentzel, toiminnanjohtaja
christian.wentzel@asemanlapset.fi
p. 040 900 4889

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Timo Kontio, toiminnanjohtaja
timo.kontio@intory.fi
p. 040 760 1778

A-klinikkasäätiö, Aseman Lapset ja Into ovat yhteistyökumppaneina 12.4.2024 ensi-iltansa saavassa Hard to Break -dokumenttielokuvassa (kuva), joka käsittelee heikompiosaisten nuorten asemaa yhteiskunnassa.

A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, jonka päämääränä on rakentaa inhimillistä yhteiskuntaa ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Toiminta keskittyy haittoja vähentävään ja ennaltaehkäisevään työhön, addiktiotutkimukseen sekä työelämän addiktioihin. www.a-klinikkasaatio.fi

Aseman Lapset ry:n perustehtävä on lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen torjuminen. Järjestön toimintaa ohjaavat avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo, ja sen yhtenä tarkoituksena on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa. www.asemanlapset.fi

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka edustaa yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry