Into aloittaa muutosneuvottelut, tavoitteena viiden htv:n säästö 

Inton tärkein tehtävä on tulevaisuudessakin palvella jäseniään, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kenttää sekä sen kehittämistä. Toiminnanjohtaja Timo Kontion mukaan muutosneuvottelut käydään perustoiminnot turvaten.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on keskimäärin viiden henkilötyövuoden suuruinen pysyvä säästö.  

Yhdistyksen hallitus päätti asiasta perjantaina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti aiemmin samalla viikolla keskeyttävänsä nuorisoalan osaamiskeskusten haku- ja rahoitusprosessin syksyyn saakka. Aiemmin hakijoilla olleen tiedon mukaan osaamiskeskusten piti aloittaa toimintansa heinä-elokuussa.  

Inton työntekijöistä suurin osa työskenteli aiemmin Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa. Kevään aikana yhdistys on jo lomauttanut henkilöstöään säästötoimena.  

Toiminnanjohtaja Timo Kontion mukaan tällä viikolla alkavat muutosneuvottelut käydään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 

Tarkastelemme toimintaamme nyt siitä näkökulmasta, mitkä ovat yhdistyksen ydintehtäviä. Inton tärkein tehtävä on palvella jäseniään, etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kenttää sekä sen kehittämistä. Tämän pohjalta neuvotteluissa muotoutuu käsitys siitä, mihin säästötarve kohdistuu.
Timo Kontio

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry