Kategoria: Lausunto

Into: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistaminen ei vakuuta

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat nostaneet pitkään esiin huolen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudesta. Näissä palveluissa on palvelujärjestelmämme suurimmat puutteet. Uudistuksen tavoitteet ovat hyviä, mutta esitys ei vakuuta. Into lausui mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädännön uudistamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 10.6.2022. Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeenmukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia … Jatkuu

Into: Kotoutumisen edistämisessä kolmas sektori tunnistetaan yhteistyökumppanina

Kotoutumisen edistämistä uudistetaan. Kolmas sektori tunnistetaan esityksessä kuntien yhteistyökumppanina. Tämä mahdollistaa kuntien ja työpajojen yhteistyön vahvistamista. Into lausui kotoutumisen edistämisestä työ- ja elinkeinoministeriölle 10.6.2022. Lain tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta, nopeuttamalla palveluihin pääsyä, tavoittamalla maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittämällä kotoutumisen alkuvaiheen palveluita … Jatkuu

Into: Toimeentulotuen myöntäminen kytkettävä paremmin yksilölliseen tukeen ja yhteistyötä vahvistettava nuorisotyön kanssa

Toimeentulotukilakia uudistetaan. Into jätti lakiesityksestä lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 31.5.2022. Into katsoo, että tarve toimeentulotukilain uudistamiselle on ilmeinen ja esitetyt muutokset ovat tarkoituksenmukaisia. Into ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että muutokset olisivat riittäviä. Olennaista on kytkeä toimeentulotuen myöntäminen esitettyä paremmin palveluihin ja kohtaamiseen sekä vahvistaa yhteistyötä nuorisotyön kanssa. Into painottaa, ettei toimeenpanovaihe voi onnistua ilman resurssilisäyksiä Kelassa ja sosiaalihuollossa.

Into: oppivelvollisuuslain muutokset kannatettavia ja kirkastavat eri toimijoiden rooleja

Into lausui 3.2.2022 muutoksista oppivelvollisuuslakiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Muutokset oppivelvollisuuslakiin ovat kannatettavia ja kirkastavat eri toimijoiden rooleja. Oppivelvollisuuden suorittamisen jatkaminen lasten perusopetuksessa Oppivelvollisuuslakia ollaan muuttamassa siten, että 17 vuotta täyttänyt voi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista myös lasten perusopetuksessa. Into pitää tätä kannatettavana muutoksena. On hyvä pitää lähtökohtana, että pääsääntöisesti 17 ikävuoden täyttymisen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin aikuisten … Jatkuu

Into: Jatkuvan oppimisen sanastosta uupuu vielä keskeisiä käsitteitä

Into lausui 21.1.2022 opetus- ja kulttuuriministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle Jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta (VN/32564/2021). Toteamme, että sanaston käsitekaaviot ja määritelmätekstit ovat sinänsä kirkkaita. Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti siihen, että luonnos on nyt koostettu lähinnä tutkintotavoitteisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon näkökulmista. Sanasto tulee pitkälti sivuuttaneeksi niiden ulkopuolella – välityömarkkinoilla, sosiaalisesti vahvistavassa ja kuntouttavassa toiminnassa – tapahtuvan oppimisen, … Jatkuu

Into: Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli: työnhakuvelvollisuuden sijaan tarvelähtöisiä palveluja

Into oli 18.11. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista. TE-palveluiden henkilöstöresurssien ja työnhakijoiden henkilökohtaisen palvelun lisääminen on tarpeen. Työnhakuvelvollisuuden sijaan olennaista olisi panostaa ohjauksellisiin TE-palveluihin sekä tarvelähtöisiin valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluihin.

Into: Osatyökykyisten työllisyyttä voidaan edistää nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä

Into lausui ja oli kuultavana 10.11.2021 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa Työkanava Oy:n perustamisesta. Esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoituksena olisi työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

Into: Korona on lisännyt palvelutarpeita – etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa vahvistettava

Into jätti lausunnon ja oli valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana valtion vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Into käsittelee lausunnossaan pyydetyn mukaisesti nuorisotyön tilannetta ja haasteita, nuorten osallisuuden vahvistamista sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarpeita ja resursseja. Lisäksi Into nostaa esille nuorten työllisyyden edistämisen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry