Kategoria: Lausunto

Into: Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli: työnhakuvelvollisuuden sijaan tarvelähtöisiä palveluja

Into oli 18.11. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista. TE-palveluiden henkilöstöresurssien ja työnhakijoiden henkilökohtaisen palvelun lisääminen on tarpeen. Työnhakuvelvollisuuden sijaan olennaista olisi panostaa ohjauksellisiin TE-palveluihin sekä tarvelähtöisiin valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluihin.

Into: Osatyökykyisten työllisyyttä voidaan edistää nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä

Into lausui ja oli kuultavana 10.11.2021 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa Työkanava Oy:n perustamisesta. Esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoituksena olisi työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

Into: Korona on lisännyt palvelutarpeita – etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa vahvistettava

Into jätti lausunnon ja oli valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana valtion vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Into käsittelee lausunnossaan pyydetyn mukaisesti nuorisotyön tilannetta ja haasteita, nuorten osallisuuden vahvistamista sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarpeita ja resursseja. Lisäksi Into nostaa esille nuorten työllisyyden edistämisen.

Into: Kohtaavat palvelut työnhakuvelvollisuutta tarkoituksenmukaisempia

Into antoi 15.8. lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista. TE-palveluiden henkilöstöresurssien lisääminen on tarpeen – mutta onko lisäys edelleenkään riittävä? Työnhakuvelvollisuuden sijaan olennaisinta olisi panostaa ohjauksellisiin TE-palveluihin sekä tarvelähtöisiin valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluihin.

Into: Uuden erityistehtäväyhtiön kohderyhmää on tarkennettava – päällekkäisyyksiä nykyisten välityömarkkinoiden kanssa vähennettävä

Into lausui 17.8. hallituksen esityksestä osatyökykyisten työllistämisen erityistehtäväyhtiön ns. Välittäjä Oy:n perustamisesta. Lausuntokierroksella olevan esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

Into: Lisättävä toimia haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden turvaamiseksi

Into antoi 29.3. lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Koronaepidemian leviämisen ehkäiseminen on tärkeää, mutta rajoitustoimien sosiaalisten ja inhimillisten vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Haavoittuvassa asemassa olevien turvallisuus pitää varmistaa esitettyä vahvemmin. Nuorisotyön tarjoama tuki sekä jalkautuvat ja matalan kynnyksen palvelut pitää varmistaa.

Into: Kuntakokeiluun esitettävät muutokset tarkoituksenmukaisia

Into antoi 25.2.2021 lausunnon työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun liittyvien lakien muuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Esitettävät muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat asiakaslähtöisyyttä ja sujuvaa palveluprosessia. Ne ovat myös eduskunnan aiemmin edellyttämien muutosten mukaisia.

Into: Sote-uudistus uhkaa edelleen kunnallista työpajatoimintaa

Into lausui 15.2.2021 hyvinvointialueiden perustamista ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen lakiesityksestä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Esityksen suurin heikkous on, että se ei huomioi työpajatoiminnan kaltaisen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla toimivan monialaisen palvelun toimintaedellytyksiä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry