Into: Toimeentulotuen myöntäminen kytkettävä paremmin yksilölliseen tukeen ja yhteistyötä vahvistettava nuorisotyön kanssa

Toimeentulotukilakia uudistetaan. Into jätti lakiesityksestä lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 31.5.2022. Into katsoo, että tarve toimeentulotukilain uudistamiselle on ilmeinen ja esitetyt muutokset ovat tarkoituksenmukaisia. Into ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että muutokset olisivat riittäviä. Olennaista on kytkeä toimeentulotuen myöntäminen esitettyä paremmin palveluihin ja kohtaamiseen sekä vahvistaa yhteistyötä nuorisotyön kanssa. Into painottaa, ettei toimeenpanovaihe voi onnistua ilman resurssilisäyksiä Kelassa ja sosiaalihuollossa.

Toimeentulotukilakia uudistavan lakiesityksen tavoitteena on parantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulotukiasiakkaiden asemaa ja asiakkaan oikeutta henkilökohtaiseen palveluun, selkeyttää harkintaa toimeentulotuen myöntämisessä ja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä.

Kelan, sosiaalihuollon ja nuorisotyön yhteistyötä vahvistettava

Into pitää tärkeänä, että Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyön vahvistamisen lisäksi yhteistyötä tiivistetään myös etsivän nuorisotyön kanssa. Kun toimeentulotuen myöntäminen tapahtui kunnan sosiaalityön toimesta, etsivät nuorisotyöntekijät saivat säännöllisesti yhteydenottoja toimeentulotukea hakeneista nuorista. Toimeentulotuen siirryttyä Kelalle vastaavia yhteydenottoja ei ole juuri tullut, vaikka Kelan uudet henkilökohtaisia kontakteja asiakkaille tarjoavat erityispalvelut ovatkin osalla alueista hiljattain parantaneet Kelan yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kanssa. On kuitenkin selvää, että toimeentulotukea hakevien joukossa on yhä nuoria, jotka hyötyisivät etsivästä nuorisotyöstä ja sujuvammasta pääsystä kynnyksettömän tuen ja ohjauksen piiriin.

Toimeentulotuen myöntäminen kytkettävä paremmin palveluihin ja kohtaamiseen

Inton mukaan toimeentulotuen myöntäminen tulisi kytkeä vielä esitettyä vahvemmin palveluihin ja kohtaamiseen. Toimeentulotuen hakija pitäisi kohdata pääsääntöisesti kasvokkain virkailijan (ja mahdollisesti myös muiden ammattilaisten) kanssa aina, kun nuori hakee toimeentulotukea joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan useamman kuukauden tauon jälkeen. Nuoren kanssa olisi keskusteltava ja arvioitava yhdessä hänen kanssaan etuuden lisäksi elämäntilanteen tueksi mahdollisesti tarvittavia toimia ja palveluja.

Asioinnin kehittämiseen lisättävä resursseja

Jotta asiointi voi toteutua eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden saavutettavasti ja esteettömästi, on siihen oltava aidot mahdollisuudet sekä sähköisesti että fyysisesti. Into korostaa, että asioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen on varattava tämänhetkistä vahvemmat resurssit. Asiakkailla on ollut tähänkin asti oikeus tavata Kelan viranomaisia kasvokkain, mutta uudistus edellyttää tästä mahdollisuudesta tiedottamista nykyistä paremmin ja laajemmin.

Toimeentulotuen perusosan alentamisen sijaan yksilöllistä tukea

Into katsoo, että toimeentulotuen perusosan alentamisen tulee aina kuulua sosiaalihuollon ammattilaiselle. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemusten mukaan perusosan alentaminen ei toimi haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla lainsäätäjän toivomaan tapaan, ja tarkoituksenmukaisempaa olisi tarjota yksilöllistä tukea ja tarpeisiin vastaavia palveluita.

Rahoitusvastuuta hyvinvointialueille ja neuvottelukuntiin järjestöedustus

Jatkossa sote-uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet vaikuttaa perustoimeentulotuen tarpeeseen ovat aiempaa pienemmät. Tästä syystä Into katsoo, että rahoitusvastuuta tulisi siirtää vahvemmin hyvinvointialueille. Into korostaa, että sekä valtakunnallisessa että alueellisissa neuvottelukunnissa on tärkeää olla mukana kolmannen sektorin ja kuntien välityömarkkinatoimijoiden edustus.

Toimeentulotukea vuokravakuuteen itsenäistyville nuorille

Lisäksi Into haluaa kiinnittää huomiota etsivän nuorisotyön esille nostamaan epäkohtaan koskien kotoa itsenäistyvien nuorten tarvetta vuokravakuuteen myönnettävään toimeentulotukeen. Into katsoo, että toimeentulotukea tulee myöntää itsenäistyville nuorille vuokravakuuteen, jos se on elämäntilanne huomioiden tarkoituksenmukaista.

Lue lausunto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry