Into: Rajoitukset palkkatukeen heikentävät työllisyyttä ja lamauttavat kolmannen sektorin työpajatoimintaa

Palkkatuen lainsäädäntöä uudistetaan. Into jätti työ- ja elinkeinoministeriölle kriittisen lausunnon. Into katsoo, että jos hallituksen esitys hyväksytään tällaisenaan, vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys ja kokonaistilanne heikkenevät. Erityisesti muutokset kolmannen sektorin 100 %:n palkkatukeen tulevat olemaan vaikutuksiltaan kielteisiä.

Esityksen mukaan aiemmin käytetty elinkeinotoiminnan käsite korvattaisiin taloudellisen toiminnan käsitteellä. Jatkossa 100 %:n palkkatuen ja työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen olisi mahdollista vain muille, kuin taloudellista toimintaa harjoittaville toimijoille (myytyjen tavaroiden ja palveluiden arvo alle 100 000 euroa vuodessa) sekä niille taloudellista toimintaa harjoittaville, joiden taloudellisella toiminnalla ei olisi vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Jos järjestö harjoittaa toimintaa, jolla on kauppavaikutus, 100 %:n tuki myönnettäisiin de minimis -tukena (200 000 euroa kolmen vuoden aikana yhdelle tuensaajalle).

Heikossa asemassa olevien työllistymismahdollisuudet pienevät

Into pitää esitettyjä rajoituksia kohtuuttomina. Into katsoo, että hallituksen esitys tulee vähentämään merkittävästi haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen liittyviä palveluita kolmannella sektorilla. Tämä heikentää pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeassa asemassa olevien mahdollisuuksia saada valmennuksen tukea elämäntilanteeseensa ja jatkopoluille sijoittumiseen.

Into huomauttaa, etteivät työpajat ja muut välityömarkkinatoimijat pysty työllistämään merkittävissä määrin muilla palkkatukiprosenteilla kuin 100, sillä ne eivät ole voittoa tavoittelevia toimijoita, eikä niillä siten ole tarvittavaa rahoitusta. Into katsoo, ettei de minimis -ehtoa tulisi soveltaa tässä lainkaan. Into korostaa, että mahdollinen kilpailun vääristyminen ja kauppavaikutus tulee arvioida tapauskohtaisesti myös järjestöjen palkkatuetun toiminnan osalta. Käytännössä palkkatuetun toiminnan kauppavaikutus on täysin epätodennäköinen. Into painottaa, että esitetyillä muutoksilla on myös kerrannaisvaikutuksia, jotka heikentävät työpajojen ja muiden välityömarkkinatoimijoiden mahdollisuuksia tarjota muita valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluita.

Kolmannen sektorin työpajoille dramaattisia vaikutuksia

Työpajatoimijat kuvaavat uudistuksen vaikutuksia laaja-alaisiksi:

Palkkatukiuudistuksen vaikutus toimintaamme olisi musertava. Viime vuonna meillä oli palkkatuella työllistettynä toiminnoissa yhteensä 37 eri henkilöä (yli 200 tukikuukautta), joten oleellinen muutos olisi tuleva 5 henkilöä (60 tukikuukautta). Olemme alueella ainoa matalan kynnyksen työllistäjä, joten Pohjois-Satakunnan työllisyystilanne heikkenisi oleellisesti. –Työpajatoimija Satakunnasta

Olemme toimineet vuosikymmeniä ja kehittäneet toimintaamme pitkäjänteisesti. Meillä on 11 osastoa ja vuositasolla palkkatuella 65–70 henkilöä. Meillä on matalan kynnyksen tehtäviä, mutta myös vaativia osastoja mm. puu-, metalli- ja autopajoilla. Teemme myös alihankintatyötä parilla osastolla. Tämä työ on suunnattu palkkatuetussa työssä oleville – kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu ei ole tarkoitettu alihankintatyön tekemiseen. Jos tämä ehdotettu uudistus menee läpi, niin se tarkoittaa toimintamme loppumista: siitä tulisi pieni torso, joka ei enää palvele ketään. Emme voisi tarjota enää myöskään kuntouttavan työtoiminnan palveluja, työkokeiluja, työelämään tutustumista tai paikkoja osatyökykyisille tai valvottuun koevapauteen, koska meillä ei olisi enää toimivia osastoja. –Työpajatoimija Pohjanmaalta

Vaikutetaan yhdessä!

Into tekee vaikuttamistyötä yhdessä muiden välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Kannustamme työpajatoimijoita olemaan myös itse suoraan yhteyksissä omiin kansanedustajiin sekä herättämään keskustelua uudistuksesta omalla alueella. Kuulemme myös mielellämme vaikutuksista juuri teidän työpajanne toimintaan, jotta voimme hyödyntää näkemyksiä vaikuttamistyössä: olkaa siis yhteyksissä!

Lue lausunto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry