Materiaalipankki

Työpajatoiminta 2020 -infograafit

Julkaisutyyppi: Infografiikka

TPY:n kannanotto oppivelvollisuusiän laajentamiseen

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Lausunto TyV: Kasvupalvelut

Julkaisutyyppi: Lausunto

Lausunto STM: Aktiivimalli

Julkaisutyyppi: Lausunto

Lausunto OKM: Vanupo

Julkaisutyyppi: Lausunto

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry