Lausunto TyV: Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into antoi lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 19.10.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. Lakiesityksen mukaan väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti voimassa oleva palkkatuen ja starttirahan rahoittamista koskeva säännös muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi.

Tällöin valtion työttömyysetuuksiin varaamia määrärahoja voitaisiin käyttää palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen jatkossakin.

Lakiesitys on kannatettava. Se varmistaa palkkatukimäärärahojen riittävyyttä, kun käytettävissä on aina vähintään peruspäivärahan suuruinen määrä. Tämä parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia saada tarpeisiinsa vastaavia palveluja ja lisää siten heidän yhdenvertaisuuttaan. Esitys myös tukee osaltaan hallitusohjelman tavoitetta lisätä palkkatuen käyttöä.

Lausunnon yhteydessä Into korostaa, että palkkatuen laajemmassa uudistamisessa on tärkeää kuulla toimijoita, jotka edistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä. On myös tarkoituksenmukaista siirtää työllisyyden edistämisessä painopistettä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, ja palkkatuen määrärahojen varmistaminen tukee osaltaan tätä. Työllisyyttä voidaan edistää vaikuttavasti vain tarvelähtöisillä palveluilla.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry