Työpajojen ja etsivän nuorisotyön yhteistyön kehittäminen Ohjaamojen kanssa – raportti kyselytuloksista (2019)

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

TPY (nyk. Into) toteutti syksyllä 2018 työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimijoille kyselyn Ohjaamojen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kyselyyn saatiin 139 vastausta. Kyselyn perusteella yhteistyö on varsin moninaista vaihdellen tiedotuksesta yhteisiin asiakasprosesseihin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry