Lausunto STM: Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Julkaisutyyppi: Lausunto

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021. Se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita, ja lisäksi huomioidaan perheet sekä nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.

Ehdotetut toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia. Into nostaa esille, että lisäksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä nuorisotyön kanssa. On tärkeää hyödyntää nuorten kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä sekä etsivän nuorisotyön ja työpajojen kokemuksia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelystä ja heidän osallisuutensa vahvistamisesta. Suurimmat palvelupuutteet löytyvät nuorten tarpeisiin räätälöityjen matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Niitä on tärkeää lisätä ja kehittää nuorilähtöisemmiksi. Lausunto annettiin lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta 10.6.2021.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry