Lausunto SiV: Liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikainen rajoittaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Koronaepidemian leviämisen ehkäiseminen on tärkeää, mutta rajoitustoimien sosiaalisten ja inhimillisten vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Haavoittuvassa asemassa olevien turvallisuus pitää varmistaa. Nuorisotyön tarjoama tuki sekä jalkautuvat ja matalan kynnyksen palvelut pitää varmistaa.

Into antoi 29.3. lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Into tuo esille, että koronaepidemia on jo nyt lisännyt etsivän nuorisotyön ja työpajojen asiakkaiden ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä sekä taloudellisia ongelmia. Tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten määrä on kasvanut ja heidän palvelutarpeensa ovat moninaistuneet. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Jo yli vuoden kestänyt koronaepidemia on synnyttänyt mittavan palveluvelan, kun ihmiset eivät ole saaneet tarpeisiinsa vastaavia palveluja. Kasautuvat sosiaaliset ongelmat ja rajoitustoimista edelleen lisääntyvä palveluvelka edellyttävät haavoittuvassa asemassa oleville suunnattujen palvelujen resursoinnin vahvistamista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry