Lausunto PLM: Asevelvollisuuslaki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui puolustusministeriölle 24.3.2021 asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamisesta, jonka taustalla on työryhmän muistio. Into toi lausunnossaan esiin etsivän nuorisotyön ja Aikalisä-toiminnan merkitystä. On tärkeää, että jokainen palveluksensa keskeyttävä nuori ilmoitetaan kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Into katsoo, että ehdotettu muutos asevelvollisuuslain 60 § pykälän 5 momenttiin on kannatettava nopeuttaessaan palveluksensa keskeyttävien, usein tukea tarvitsevien nuorten asioiden hoitamista ja siten nuoren pääsemistä eteenpäin elämässään. Into haluaa kuitenkin kiinnittää sekä lainsäätäjän että lakia toimeenpanevien tahojen huomion palveluksensa keskeyttävien nuorten sujuvaan ohjautumiseen tukipalveluihin. On huolehdittava, että yhteistyö puolustusvoimien ja etsivän nuorisotyön välillä kehittyy entistäkin tiiviimmäksi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry