Lausunto StV ja TyV: Kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY on jättänyt lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvalikunnalle ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 17.3.2020 kuntouttavan työtoiminnan uudistamisesta. Lakiesityksessä kuntouttava työtoiminta määritellään kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaksi palveluksi, jota ei edelleenkään saisi hankkia yritykseltä, mutta siihen osallistuvalle annettava tuki ja ohjaus voitaisiin.

Lakiin lisättäisiin kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säännös, jonka mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee aina sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus.

Lausunnoissaan TPY toteaa, että on tarkoituksenmukaista, ettei kuntouttavaa työtoimintaa saa jatkossakaan hankkia voittoa tavoittelevalta yritykseltä. Tuen ja ohjauksen hankkiminen yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta on puolestaan perusteltua asiakkaiden tarvitseman yksilöllisen tuen kannalta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön tarkempi määrittely on tarpeen: asiakkaiden moninaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää yksilöllistä ohjausta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry