Lausunto SitJ: Talousarvio 2021

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into antoi lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 29.10.2020 talousarviosta vuodelle 2021. Into käsittelee lausunnossaan pyynnön mukaisesti nuorten hyvinvointia, koronaepidemian vaikutuksia ja toiminnan painopisteitä sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarvetta ja resursseja.

Into nostaa lausunnossaan esille myös esille sote-uudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja nuorten työllisyyden edistämisen, jotka ovat olennaisia kokonaisuuksia myös nuorten hyvinvoinnin sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kannalta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry