Lausunto TEM ja TyV: Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 12.3.2021 hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista työ- ja elinkeinoministeriölle ja 19.10.2021 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. Selonteon tarkoitus ja lähtökohta on hyvin tunnistettu ja tärkeä. Selonteossa on laajasti tunnistettu maahanmuuttajien monimuotoisen tuen tarve, joka on kotoutumisen kannalta tärkeää. Kotoutumisen onnistumisen edellytyksiä on yksilöllisesti tunnistetut tarpeet ja niihin tarjottava riittävä tuki ja ohjaus.

Selonteossa on laajasti tunnistettu maahanmuuttajien monimuotoisen tuen tarve, joka on kotoutumisen kannalta tärkeää. Selonteon tarkoitus ja lähtökohta on hyvin tunnistettu ja tärkeä. Kotoutumisen onnistumisen edellytyksiä on yksilöllisesti tunnistetut tarpeet ja niihin tarjottava riittävä tuki ja ohjaus.  

Lausuntokierroksella oleva selonteon tarkoituksena on luoda suuntaviivoja kotoutumisen edistämisen kehittämiseksi siten, että kasvavan maahanmuuttajaväestön osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja yhteiskunnan isoihin murroksiin, kuten työikäisten väestön vähenemiseen vastaamisessa, hyödynnettäisiin myös maahanmuuttajien osaamista.  

Into korostaa, että kolmannen sektorin toimijoilla, kuten työpajoilla, on paljon annettavaa kotoutumisen edistämisessä esimerkiksi johdantojaksojen toteuttamisessa. Näitä olemassa olevia, vakiintuneita toimijoita, joiden toiminnan tuloksellisuus ja vaikutukset on mahdollista todentaa, on syytä ottaa mukaan kumppaniksi kotoutumisen edistämisessä ja toteuttamisessa nykyistä laajemmin. 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry