Lausunto OM: Suomen talousosaamisen edistämisen kansallinen strategia

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui oikeusministeriölle 28.6.2021 ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansallisesta strategiasta. Ehdotuksessa tulee ottaa paremmin huomioon ne suomalaiset, joiden talous on esimerkiksi ylivelkaantumisen johdosta kriittisessä tilassa.

Eri kohderyhmien tunnistaminen ja tavoittaminen on talousosaamisen lisäämisen näkökulmasta erittäin tärkeää. Kun kohderyhmät on tunnistettu, voidaan myös tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut määritellä vastaamaan tarvetta ja strategian toimintasuunnitelmassa huomioida eri kohderyhmien tarpeet. Strategiassa ei ole tunnistettu heikoimmassa asemassa olevia nuoria tai aikuisia, joilla taloudellinen tilanne on jo heikko. Heillä on usein myös monialaisten palveluiden ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeita. Strategia tuntuu kohdistuvan enemmän taloustaitojen opettamiseen niille, joilla tilanne on vielä hyvä. Tarvitaan sekä ennaltaehkäiseviä että kohdennettuja toimia.

Kolmannen sektorin toimijat edistävät talousosaamista usein hankerahoituksella ja valtionavustuksella. On tärkeää varmistaa, että hankerahoituksella ja valtionavustuksella rahoitetaan monenlaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja toimia talousosaamisen edistämiseksi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry