Lausunto TEM ja TyV: Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into/TPY kommentoi työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitystä 24.1.2020 ja antoi lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 28.9.2020. Oikein hyödynnettynä kuntakokeilu edistää työllisyyttä.

Inton keskeiset huomiot

  • Kuntakokeilu mahdollistaa palveluiden saavutettavuuden parantumisen sekä nopeuttaa palveluihin pääsemistä ja työllistymistä. Kuntien vahvuuksia työllisyydenhoidossa ovat lähipalvelut, monialaisten palvelujen integrointi ja paikallisten työnantajien ja välityömarkkinoiden tuntemus.  
  • Kuntakokeilun tuloksia pitää hyödyntää TE-palvelujen kehittämisessä.
  • Vaikuttavuuden arviointiin on panostettava.
  • Sote-uudistuksen vaikutukset arvioitava.
  • Välityömarkkinatoimijoiden roolia tulee vahvistaa osana kuntakokeiluja ja ottaa välityömarkkinatoimijat mukaan kokeilun yhteistyöelimeen. 
  • Ohjaamojen rooli on määriteltävä
  • Riittävät resurssit ja järjestelmien käyttö on turvattava
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry