Oppivelvollisuuden laajentaminen – TPY:n kommentit

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

TPY on kommentoinut 19.2.2020 oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua.

TPY on huolissaan siitä, ettei valmistelussa ole tunnistettu riittävästi niiden nuorten tuen tarpeita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen tai jäämässä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. TPY esittää, että työpajojen kohdalla kirjauksia on tarkennettava kansanopistoja vastaavaan suuntaan, ja kustannukset on korvattava työpajatoimijoille täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyen. TPY painottaa, että etsivä nuorisotyö toimii kunnan kanssa yhteistyössä, mutta viimekätinen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta ja sen jatkamisesta tulee olla kunnalla, ei etsivällä nuorisotyöllä. Etsivä nuorisotyö ei voi olla velvoittavaa, vaan se on nuorelle aina vapaaehtoista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry