Työpajojen käsitteet ja laatukriteerit -verkkokuulemistilaisuudet

Tervetuloa keskustelemaan työpajatoiminnan käsitteiden uudistamisesta ja työpajatoiminnan laatukriteereistä!

Into on käynnistänyt kehittämistyön, jonka tavoitteena on määritellä ja uudistaa työpajatoiminnan käsitteistöä ja luoda työpajatoiminnan laatukriteerit yhteiskehittelyyn perustuen. Osana tätä prosessia toteutamme neljä samansisältöistä verkkokuulemistilaisuutta työpajakentän edustajille. Tavoitteena on käydä keskustelua nyt tunnistetuista käsitteiden uudistamistarpeista ja laatukriteerien ehdotuksista sekä kerätä näihin liittyviä kommentteja ja ajatuksia. Tilaisuuksien fasilitaattorina toimii Olli Oosi Owal Group Oy:stä.

Kaikkien kuulemistilaisuuksien toteutus on samanlainen. Ilmoittaudu mukaan itsellesi parhaiten sopivaan tilaisuuteen:

Tilaisuuksien osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätietoja kehittämistyöstä ja kuulemistilaisuuksista: Herttaliisa Tuure (herttaliisa.tuure@intory.fi, p. 040 760 1778) ja Anne Välimaa (anne.valimaa@intory.fi, p. 050 567 7225)

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry