Synergiaseminaarissa esillä työpajatoiminnan opinnollistamisen uusia avauksia 

Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön laajentamiseen on nyt entistä paremmat mahdollisuudet. Tutkintokoulutukseen valmentaja koulutus (TUVA), opinnollistaminen ja osaamismerkit kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä korkeakoulupolut ovat esimerkkejä yhteistyöstä. Verkossa 17.11. järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa noin 150 opinnollistamisen parissa työskentelevää ja siitä kiinnostunutta työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vertaiskehittämisen äärelle.

Inton tekemän kyselyn mukaan työpajoilla vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä opintojaan edistäneet valmentautujat ovat kokeneet saaneensa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opinnollistamisprosessin aikana.

”Antanut hyvät valmiudet työnhakuun. Opinnollistaminen on ollut mielenkiintoinen, täysin uusi toimintamuoto minulle opintojen suorittamiseen.”

”Sain työpajalta paljon uutta tietoa, itseluottamusta ja suoritettua tutkinnon osan mikä on ollut tavoitteenani jo kauan. Näillä opeilla ja tiedoilla saan varmasti suoritettua opintoni loppuun.”

Mitä opinnollistaminen tarkoittaa käytännössä?

Työpajojen yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien opettajien kanssa luo pohjaa esimerkiksi sille, että työpajoilla voidaan järjestää näyttöjä virallisen tutkintojärjestelmän puitteissa. Työpajoja ja koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön, jotta valmentautujille pystyttäisiin antamaan monipuolisia eväitä matkalla kohti työllistymistä tai varsinaisia opintoja. Työpajoilla on mahdollista tarjota kokonaisvaltaista yksilöllistä ohjausta, jota ei aina ole tarjolla ”tavallisilla” työpaikoilla tai oppilaitoksessa opiskeltaessa.

Opinnollistamiseen halutaan myös viranomaisten puolesta panostettavan aiempaa vahvemmin, mikä näkyy mm. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteissa, joissa työpajat mainitaan nimeltä ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötahona. Kyseinen maininta kertoo siitä, että työpajoilla on hyvät valmiudet toteuttaa TUVA:n sisältöjä ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötahona.

Perinteisesti työpajojen opinnollistamistyö on jaettu kolmeen vaiheeseen: oppimisympäristön tunnistamiseen ja siihen liittyvän raportin laatimiseen, osaamistodistusvalmiuden hankkimiseen ja näyttöjen järjestämiseen.

Uudet avaukset vahvistavat työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä

Nyt työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön laajentamiseen on entistä paremmat mahdollisuudet. Uudet ajankohtaiset avaukset sisältävät esimerkiksi tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) liittyvän yhteistyön, opinnollistamisen ja osaamismerkit kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä korkeakoulupolut. Synergiaseminaarissa 17. marraskuuta kerrotaan kaikista näistä. Lisäksi päivän aikana kuullaan Ruotsin validointijärjestelmästä sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjän näkökulmia yhteistyön hyödyistä. Tapahtuman päätteeksi on tarjolla kaksi odotettua puheenvuoroa eli nuorten opinnollistamistarinat.    

Verkossa järjestettävä Synergiaseminaari tarjoaa alan toimijoille foorumin vertaiskehittämiselle ja verkostoitumiselle. Seminaarissa on koolla noin 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry