Seinättömän valmennuksen tuella kohti uusia tuulia ja avoimia työmarkkinoita

Loviisassa toteutetaan tuloksellisesti seinätöntä valmennusta. Toiminta jalkautuu kaupungin yksiköihin sekä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Tukea tarjotaan niin valmentautujalle kuin työnantajallekin. Miten se käytännössä tapahtuu? Loviisan kaupungin Seinättömän pajan yksilövalmentaja Johanna Hurmerinta kuvaa palveluprosessin etenemistä. Kirjoitus on osa Inton Ratkaisuja-blogisarjaa.

Kuvitellaan tilanne. Olet työtön työnhakija. Kotikuntasi työtilanne on heikko, eikä sinulle sopivia paikkoja ole tarjolla. Etenkään, kun sinulta puuttuu ammatillinen koulutus. Se jäi silloin joskus hankkimatta, eikä koulun penkillä istuminen ole koskaan ollut ”sun juttu”. Vaikka jotenkin saisi motivoiduttua opiskeluun, tarkoittaisi se päivittäistä kulkemista harvakseltaan liikennöivien julkisten avulla naapurikuntiin, koska kotipaikkakunnalta ei ammatillista koulutusta löydy. Sosiaaliset verkostot, jopa oma perhe lapsineen ja tarhapaikkoineen sitovat nykyiseen kotipaikkaan. Muutto muualle ei siksi onnistu. Vaihtoehdot ovat vähissä ja työttömyys pitkittyy.

Rinnalla kulkemista ja oman suunnan etsimistä

Edellä mainittu on kuviteltu, mutta todellisuutta vastaava tilanne monen loviisalaisen pitkäaikaistyöttömän kohdalla. Loviisan Seinättömällä pajalla kohdataan vuosittain useita kymmeniä samankaltaisessa tilanteessa olevia aikuisia. Seinättömän pajan toiminta pohjautuu ajatukseen siitä, että pitkään työttömänä olleet tarvitsevat työpajavalmennuksen keinoin apua, tukea ja rinnalla kulkemista avoimille työmarkkinoille siirtymiseksi ja siellä pysymiseksi. Tai mikäli työelämä ei ole enää se oikea vaihtoehto, tarjotaan tukea esimerkiksi eläkeselvittelyihin.

Nimemme mukaisesti toimintamme jalkautuu pitkälti työpajan seinien ulkopuolelle. Valmentautujamme sijoittuvat kaupungin yksiköihin, paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön. Valmentautujia on sijoittuneena esimerkiksi kirjastolle, sisäisen postin jakoon, paikallisen taideyhdistyksen galleriaan, päiväkotiin, peruskouluun, rakennusyritykseen, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluihin ja kaupungin omalle talouspuolelle.

Valmennusprosessi käynnistyy alkuhaastattelulla, johon valmentautuja ohjautuu joko yhteistyötahon (mm. TE-palvelut, sosiaalitoimi) kautta tai ottamalla itse yhteyttä. Yleensä valmennusprosessi alkaa yhdellä, monesti useammalla tapaamisella yksilövalmentajan kanssa. Näiden tapaamisten aikana tehdään monipuolisesti alkukartoitus sen hetkisestä tilanteesta, tulevaisuuden toiveista, luodaan valmentaja–valmentautuja-suhteelle pohjaa ja käydään tapaamassa mahdollisia työnantajia.

Valmentajat ovat myös muutoin yhteydessä työnantajiin ja tapaavat heitä tehdäkseen toimintaamme ja toimintatapojamme tutuksi. Usein työnantajia kiinnostavat erityisesti palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset. Monelle tulee iloisena yllätyksenä, että palkanmaksu ja byrokratiapuoli hoituu Loviisan kaupungin ja Seinättömän pajan kautta, ja heille jää vastuu perehdyttämisestä, työturvallisuudesta ja tietysti valmentautujan tarpeisiin sopivien työtehtävien tarjoamisesta. Mikäli erilaisille korttikoulutuksille on tarvetta, voidaan niitäkin järjestää Seinättömän pajan kautta.

Ja sitten hommiin! – Valmennuksen tuki jalkautuu mukaan työpaikalle

Kun alkukartoitus on tehty ja sopiva työpaikka seinättömälle valmennukselle löydetty, on aika ryhtyä hommiin. Usein pajajakso aloitetaan 1–6 kk mittaisella työkokeilulla, jotta voidaan varmistaa, että työtehtävät ja työympäristö vastaavat valmentautujan tarpeisiin. Työkokeilu pyritään järjestämään jo varsinaisessa työpaikassa, mutta joskus koeponnistukseen on hyvä käyttää Seinättömän pajan sisällä toimivaa Työpartiota. Työpartiossa toimii kerrallaan n. 5–6 valmentautujaa, ja työt ovat erikestoisia keikkaluonteisia muutto- ja kuljetustöitä, kiinteistönhuollon ja puhtaanapidon töitä. Pelkästään ympärivuotisia yksityisten senioriasiakkaiden pihakohteita on yhteensä parikymmentä. Työpartio toimii työvalmentajan ja työvalmentajaksi oppisopimuksella opiskelevan apuohjaajan vetämänä.

Onnistunutta työkokeilujaksoa seuraa palkkatukijakso, joka on yleensä kestoltaan 8 kk. Sekä valmentautujilla että työnantajalla on mahdollisuus olla milloin tahansa yhteydessä valmentajiin. Valmentajan, valmentautujan ja työnantajan edustajan kesken voidaan sopia tapaamisia, tai valmentaja voi lähteä konkreettisesti mukaan valmentautujan työpäivän ajaksi. Uuden työn aloittaminen voi jännittää, tai valmentautujalla saattaa olla uusien tehtävien ja ohjeistusten hahmottamisessa haasteita. Tällöin tuttu valmentaja on oiva tuki ensimmäisiksi päiviksi. Mahdollisista haasteista informoidaan luonnollisesti työnantajaa, jolloin työtehtävät voidaan räätälöidä mahdollisimman sopiviksi. Mikäli matkaan kuitenkin tulee mutkia palkkatukityön aloittamisen jälkeen, eikä töitä työpaikassa voida syystä tai toisesta jatkaa, ei valmentautujan työsuhde pääty siihen, vaan hän palautuu Seinättömälle pajalle. Sitten mietitään taas yhdessä jatkoa.

Mahdollisuus tutkinnon osien suorittamiseen ja oppisopimukseen

On myös tärkeää miettiä, mitä tapahtuu palkkatuetun jakson jälkeen. Mitä sellaista valmentautujalle jää käteen, joka edistää hänen työllistymistään jatkossa? Toki jo uuden työkokemuksen lisääminen CV:seen antaa oman arvonsa, mutta se ei aina riitä, etenkään jos sitä ammatillista tutkintoa ei pohjalta löydy. Yhteiskunnan muuttuessa ja teknologian kehittyessä myös eri ammattialojen vaatimukset ovat muuttuneet – aiempi ammattiosaaminen voi olla vanhentunutta, tai se alkuperäinen ammatti ei enää tunnu omalta tai mahdolliselta.

Monen valmentautujan kohdalla pyrimmekin yhdessä kartoittamaan mahdollisuutta häntä itseään kiinnostavan ammattialan tutkinnon osien suorittamiseen tai muuten osaamisen päivittämiseen palkkatuetun jakson yhteydessä. Se voi tarkoittaa yksittäisten kurssien käymistä, mutta myös koko tutkinnon opiskeleminen oppisopimuksella on mahdollista. Loviisan kaupunki, jonka alla Seinätön paja toimii, mahdollistaa palkkatuetun työsuhteen oppisopimuksen ajaksi. Yksilö-, työ- ja työhönvalmennus kulkevat tarpeen mukaan valmentautujan rinnalla läpi opiskelujen, sijoittumispaikasta riippumatta.

Katse kohti tulevaisuutta

Ilahduttavan moni onkin löytänyt intoa uuden oppimiseen. Vuoden 2021 aikana oppisopimusperusteisen työsuhteen Seinättömän pajan kautta aloitti kuusi henkeä, ja vuoden 2022 aikana on solmittu jo neljä uutta oppisopimusta. Joukossa on sekä alanvaihtajia että ensimmäistä tutkintoaan opiskelevia. Näin valmentajana on innostavaa seurata vierestä opintojen etenemistä, ammattitaidon kasvua ja monesti jo olemassa olevan osaamisen ja kokemuksen konkretisoitumista ammatiksi. Ja mikä parasta, sitä itsensä ja omien vahvuuksien löytämistä ja katseen siirtymistä kohti tulevaisuutta.

Johanna Hurmerinta, yksilövalmentaja, 040 670 9513, johanna.hurmerinta@loviisa.fi
Loviisan kaupungin Seinätön paja

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry