Ohjaamon aktivointipäivästä vauhtia nuoren tulevaisuuden suunnitteluun

Palvelujärjestelmämme on pirstaleinen. Nuori joutuu asioimaan monissa eri paikoissa, ja palvelut jäävät usein irrallisiksi. Espoon Ohjaamotalon aktivointipäivässä palvelut on tuotu nuoren luokse. Toimijoiden tiivis yhteistyö mahdollistaa yhtenäiset palveluketjut ja kokonaisvaltaisen tuen. Tämä tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Edistia työllisyyspalvelujen vastuuvalmentaja Marianne Maxwell kuvaa, miten palkittu tapahtuma toteutetaan ja miten nuori saa tarvitsemansa palvelut.

Espoossa Ohjaamon, Espoon työllisyyspalveluiden ja verkostokumppaneiden yhteistyö toimii erinomaisesti. Toimivia ovat olleet etenkin nuorten aktivointipäivät, joita toteutetaan Espoon Ohjaamossa kerran kuukaudessa. Nuorten aktivointisuunnitelmien teko on viety virastoympäristön sijaan Ohjaamotaloon. Mukaan on kutsuttu TE-palveluiden ja sosiaalityön virkailijoiden lisäksi myös muita toimijoita kolmannelta sektorilta sekä kaupungin eri yksiköistä. Edistian työllisyyspalvelut ovat olleet mukana päivystämässä aktivointipäivissä ja markkinoimassa työkokeilun puitteissa toteutettavaa nuorten työpajatoimintaa.

Aktivointipäivät on tarkoitettu aktivointiehdon täyttäville nuorille, joiden tilanteesta ei ole ajantasaista tietoa ja jotka hyötyvät sosiaalitoimen palveluntarpeen kartoittamisesta. Nämä nuoret ovat palveluiden ulkopuolella ja tarvitsevat nopean kokonaistilanteen kartoituksen päästäkseen tarvitsemaansa palveluun.

Nyt lakisääteinen ja velvoittava tilaisuus on tehty helposti lähestyttäväksi nuorille asiakkaille. Monen eri toimijan läsnäolo mahdollistaa seuraavasta työllistymiseen tähtäävästä askeleesta sopimisen heti paikan päällä. Asiakkaan tilannetta voidaan katsoa kokonaisvaltaisesti ja tarjota monipuolista toimintaa ja palveluita sekä mahdollistaa rinnallakulkijuus palveluihin. Yksi jatkopolku voi olla vaikka Edistian työpajatoiminta.

Tällä reseptillä luotiin messumainen ja vetovoimainen tapahtuma, joka palkittiin Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa vuonna 2020. Koronasulkujen aikana aktivointipäivät toteutettiin ns. puhelinmessuina. Kun asiakas saa palveluille kasvot, hän sitoutuu niihin paremmin. Myös verkosto saa kohtaamispaikan ja moniammatillinen yhteistyö vahvistuu. Kävijät ovatkin antaneet tapahtumalle arvosanan 4,8/5.

Miten nuoren aktivointisuunnitelman laadinta tapahtuu yhteistyössä ja nuorta kuunnellen

  • kerrotaan selkeästi, keiden kanssa ja miksi olemme koolla, jolloin nuori ymmärtää, mihin on tullut
  • sanoitetaan nuorelle tavoite: Mietitään yhdessä, miten pääset eteenpäin, olemme tässä sinua varten
  • keskustelua vie eteenpäin aluksi työllisyyspalveluiden omavalmentaja, jolla pääsy URA-tietoihin
  • rohkaistaan nuorta avaamaan omaa tilannettaan ja tartutaan hänen kertomaansa
  • ”intuitiolla eteenpäin”, nuorta kuunnellen
  • sopivassa kohdassa sosiaaliohjaaja ottaa vetovastuun keskustelusta ja omavalmentaja kirjaa
  • sosiaaliohjaaja tunnistaa ja tarttuu mahdolliseen sosiaalihuollolliseen tarpeeseen
  • tunnistetaan ja kerätään palvelut nuoren ympärille. Kutsutaan tarvittava verkoston ihminen mukaan keskusteluun tai saatetaan nuori hänen luokseen, jolloin nuori saa heti kasvot tai kontaktin.
  • lopuksi vedetään yhteen se, mitä aktivointisuunnitelmaan on kirjattu, ja nuori pääsee lukemaan sen, mitä on sovittu
  • nuorelle jää kokemus, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin

Nuorilähtöistä palvelua: palvelut nuoren luokse

Mistä idea sai alkunsa? Tapahtuman ideoija omavalmentaja Tea Melin Ohjaamosta kertoo:

Hain Ohjaamo-hankkeeseen heti, kun kuulin tehtävästä, ja pääsin aloittamaan Espoon Ohjaamossa toiminnan käynnistyessä elokuussa 2015. Ohjaamossa kokeiltiin ja kehitettiin nuorilähtöistä asiakaspalvelua ajatuksella ”nuori ei ole Ohjaamossa koskaan väärässä paikassa”. Ensimmäistä kertaa koin työskenteleväni työyhteisössä, jossa kaikilla oli samanlainen arvopohja ja jokainen oli nuorta varten.

Verkostotyö ja yhdessä tekemisen meininki tuli hyvin korostuneena Espoon Ohjaamotaloon, ja itselleni tärkeimpänä lähdimme kehittämään Nuorten aktivointipäiviä. Perinteisesti nuoret oli kutsuttu aikuissosiaalityön tai TE-toimiston tiloihin suunnitelman laatimista varten. Nuoret eivät kuitenkaan välttämättä saapuneet ajanvarauksille eivätkä sitoutuneet tehtyihin suunnitelmiin. Päätimme kokeilla, mitä tapahtuu, kun ”aksut” tuodaan Ohjaamotaloon ei-virastomaiseen ympäristöön. Hyvinkin nopeasti nuorten puskaradio toimi, ja nuoria saapui paikalle. Parhaimmillaan kolmen työparin voimin laadimme jopa 30 suunnitelmaa päivän aikana.

Verkoston mukaantulo toi palvelut nuoren luokse. Enää ei tarvitse lähettää nuorta juoksemaan palvelujen perässä, vaan nuori pystyy sopimaan esim. palvelun aloittamisesta heti paikan päällä, pääsee tekemään toimeentulotukihakemuksen Kelan työntekijän avustuksella ja mahdollisesti saamaan päätöksenkin saman tien. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja keräämme palautetta verkostolta ja nuorilta. Seuraamme, miten nuorten tilanteet etenevät ja tarvittaessa tapaamme nuoren uudelleen.

Ilman Ohjaamotaloa ei olisi aksupäivää, joka nykyisellään on messumainen tapahtuma, jossa verkosto verkostoituu, nuori tutustuu verkostoon, opimme kaikki toisiltamme uutta ja tiedonkulku nopeutuu. Ilmapiiri on rento ja kaikilla on sama tavoite: Nuori ei ole Ohjaamotalossa väärässä paikassa.

Nuoret joustavasti työpajalle tarpeisiin vastaavaan palveluun

Näiden Ohjaamon aksupäivien avulla me Edistian työllisyyspalveluissa olemme mm. saaneet kasaan viime toukokuussa aloittaneen nuorten työpajaryhmän. Rinnallakulkijuus toteutui ja nuoret ohjautuivat tarpeisiinsa vastaavaan, kokonaisvaltaista tukea tarjoavaan palveluun.

Marianne Maxwell
vastuuvalmentaja, Edistia työllisyyspalvelut

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry