Nuorisotyön rahoitusuutiset synkensivät horisontin

Opetus- ja kulttuuriministeriön leikkauslistan uutisoinnin osuminen Nuorisotyön viikolle ei kohottanut mielialaa. Koronaepidemian myötä nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Nuorisotyöhön kohdistuvat leikkaukset osuvat pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan.

Rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen tuo opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 43 miljoonan euron vähennyksen vuonna 2022. Nuorisotyön osuus leikkauksesta on noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahapelituottojen väheneminen on ollut pitkään tiedossa, ja rahoituksen vakauttamiseksi on tehtävä nyt ripeästi töitä.

Toivottu muutos: etsivä nuorisotyö budjettivaroihin

Ministeriön tiedotteesta voi nopealla lukemisella saada sellaisen käsityksen, että etsivän nuorisotyön rahoitus vähenisi, mutta näin ei ole.

Etsivän nuorisotyön rahoitus on nyt siirretty kokonaan pois rahapelituotoista budjettivaroihin, mikä on tarkoituksenmukaista ja toivottu uudistus. Talousarvioesityksessä etsivän nuorisotyön tukemiseen sekä etsivän nuorisotyön yhteydenottopyyntöjärjestelmän ylläpitoon esitetään 14 875 000 euroa. Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen osuus summasta selvinnee eduskunnan hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2022.

Nuorten työpajatoiminnan rahoitus on jo aiemmin ollut budjettipohjaista, ja rahoitus on tulevana vuonna aiempien vuosien luokkaa, 16,3 miljoonaa euroa.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarve on kasvanut

Vaikka etsivä nuorisotyön ja työpajatoiminnan avustukset ovat budjettivaroissa, se ei tule vähentämään tulevina vuosina toimintaedellytysten vahvistamiseksi tehtävää työtä. Myös avustuksen saajia on tullut viime vuosina lisää. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavuutta on tuotava esiin valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Tuoreen selvityksen mukaan koronapandemia korosti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten palveluiden merkitystä, ja näitä palveluja tulee siksi vahvistaa ja kehittää. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat keskeisessä roolissa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukemisessa.  Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä koulutus- ja työelämävalmiuksia vahvistaville palveluille on entistä suurempi tarve.  

Veikkausvoittovarat vähenevät – nuorisoalan ja järjestöjen tulevaisuus turvattava pitkäjänteisellä ratkaisulla

Into on nostanut esiin muiden järjestöjen kanssa huolen nuorisotoimialan ja sote-järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta. On hyvä, että jatkotyö uuden pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi on käynnistetty. Nuorisoalan ja järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata pitkäjänteisesti ja kestävällä ratkaisulla. Liikasen työryhmän raportti antaa työlle hyvän pohjan. Järjestöt on pidettävä uudistamistyössä aktiivisesti mukana.

Panokset nuorisotyöhön maksavat itsensä takaisin

Koronaepidemian myötä tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo aiemmin on ollut haasteita. Korona on lisännyt nuorten välistä eriarvoistumista ja syrjäytyminen on vaarassa lisääntyä. Koronan jälkihoitoon tarvitaan resursseja. Nuorisotyö ja monialainen yhteistyö tulee pitää keskiössä: nuorisoalaa tarvitaan vielä aiempaa enemmän. Nuorisotyöhön resursointi on investointi tulevaisuuteen.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry