Kutsu päättäjä kylään! -kampanja onnistui yli odotusten

Kansanedustajat ja hyvinvointialueiden päättäjät tutustuivat viime vuoden lopulla etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajojen toimintaan. Mukaan ilmoittautui 65 toimipistettä eri puolilla Suomea. Inton koordinoima kampanja toteutettiin 1.11.–15.12.2023. Tässä artikkelissa viestintäpäällikkö Annemari Kivivuori ja vaikuttumistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen kertovat kampanjan tuloksista.

Inton Kutsu päättäjä kylään! -kampanjan tarkoituksena oli lisätä päättäjien tietoisuutta etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan arjesta sekä nuorten ja valmentautujien tilanteista. Tässä kampanja onnistuikin yli odotusten. Kansanedustajat viittasivat lukuisissa eduskunnan puheenvuoroissa, sosiaalisessa mediassa ja kasvokkaisissa kohtaamisissa omiin vierailuihinsa kotiseudun työpajalla tai etsivässä nuorisotyössä.

Paikallis- ja aluemedia uutisoivat monin paikoin vierailuista. Myös toimintamuotojen vastuuministeri Sandra Bergqvist ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet kiittelivät mahdollisuutta vierailuihin.

Keskimäärin tapahtumat olivat menestys

Ikävä kyllä kaikkiin tapahtumiin ei ilmoittautunut päättäjiä. Olisimme tietenkin toivoneet, että kutsutut olisivat vastanneet järjestäjien yhteydenottoihin. Osa mukaan ilmoittautuneista siirsikin omaa tapahtumaansa vuodelle 2024 päättäjien toiveesta.

Useilla paikkakunnilla osallistujat myös yhdistivät voimiaan ja järjestivät yhteisiä tapahtumia.

Valtakunnallisesti tavoitimme merkittävän määrän päättäjiä. Palautekyselyn vastausten mukaan ministerivierailuja toteutui kaksi, kansanedustajavieraita saatiin 11 ja hyvinvointialueiden edustajia 32. Bonuksena kuntapäättäjiäkin vieraili tapahtumissa 49.

Upeaa! Palautteista käy ilmi myös, että kampanjan myötä syntyi uusia vaikuttamistyön avauksia ja yhteistyösuhteita.

Saimme tästä buustia alkaa toteuttamaan Päättäjäkahvit kerran kuukaudessa, jossa kutsumme paikallisia päättäjiä kylään keskustelemaan nuorten tilanteistä.

Valitettavasti poliittisia päättäjiä ei saapunut paikalle. Paikalla oli kuitenkin hyvinvointialueen merkittäviä henkilöitä ja saatiin aikaan hyvää keskustelua, mikä lähensi kunnan ja hyvinvointialueen välisiä suhteita. Jatkoa toivottavasti luvassa.

Päättäjien antama palaute on positiivista

Päättäjät arvostivat saamaansa kutsua ja kokemusta. Tämä käy ilmi sekä julkisesta keskustelusta marras-joulukuussa että palautekyselystä. Nuorten ja valmentautujien omakohtaiset kokemukset olivat olleet monelle erityisen pysäyttäviä.

Positiivista, uskon etenkin kansanedustajan vievän nuorten asiaa eteenpäin. Oli ilo huomata, kuinka molemmat päättäjät olivat nuorten puolella ja aidosti kiinnostuneita nuorten tilanteista.

Olivat oikein tyytyväisiä ja kiitollisia kun oli nuoria paikalla kertomassa omista tilanteistaan. Kiinnostuneita ja kysyivät mitä pahimmillaan voisi tapahtua, jos rahoja leikataan. Nuori soittamassa sekä kertomassa niin teki tilaisuudesta ainutlaatuisen.

Kiinnostusta olivat herättäneet myös vaikuttavuuden mittaaminen ja Sovari. Useissa vastauksissa näkyi, että päättäjillä oli saattanut aiemmin olla vähäinen tai puutteellinen kuva toimintamuodoista ja niiden merkityksestä nuorten ja valmentautujien elämässä.

Voisi siis sanoa, että toteutuneet tapahtumat avasivat silmiä ja lisäsivät vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.

Työpajatoiminnan monipuolisuudesta ja hyödyllisyydestä tuli päättäjille selkeämpi kuva. Toiminnan merkitys, samoin kuin haasteet konkretisoituivat päättäjille. Tilaisuuden ansiosta saimme kutsun tulla kaupunginvaltuuston esittelemään työpajatoimintaa ja toimintaa uhkaavia haasteita.

Inton saama palaute jakautui kahtia

Kaksituntisten tapahtumien sisällön rakensi jokainen osallistuja itse. Myös kutsujen lähettäminen oli tapahtuman järjestäjien vastuulla. Into tarjosi tukea muokattavilla materiaaleilla sekä viestinnällä eli luomalla konseptin.

Into myös vieraili joissakin toimipisteissä. Ikävä kyllä osa aikatauluihimme sopineista tapahtumista peruttiin tai siirrettiin. Toivommekin tapahtumia siirtäneiden olevan yhteydessä Reettaan (reetta.pietikainen@intory.fi), jotta voimme selvittää mahdollisuutta järjestää vierailu tapahtumassa vuonna 2024.

Kysyimme palautekyselyssä kampanjan onnistumisesta ja pyysimme kehittämistoiveita jatkoa ajatellen.

Järjestelyt saivat arvosanan 4 asteikoilla 1–5. 18 vastaajaa 24:stä olisi myös valmis osallistumaan vastaavaan kampanjaan jatkossa. Avovastaukset jakautuivat kahtia. Suurin osa vastaajista kiitteli järjestelyjä ja koki saamansa tuen olleen monipuolista ja kattavaa. Osalle taas oli tullut yllätyksenä, ettei Into järjestäkään tapahtumaa alueelle.

Iso kiitos materiaalista ja boostauksesta! Kampanja ei olisi toteutunut samalla tavalla, jos ei olisi ollut materiaalia mitä hyödyntää, esim. some-postaukset. Plussaa myös säännöllisistä sähköpostiviesteistä, joissa kannustitte ja annoitte tehtävälistauksia.

Tapahtuma vaati meiltä ilmoittautuneilta enemmän ponnistuksia kuin osasimme odottaa. Olimme siinä uskossa, että Into on kutsunut päättäjät vierailemaan ja jakanut heidät meidän järjestäjien kesken. Kun koko pallo heitettiinkin meille etsiville/työpajoille, ei meinannut kalentereista löytyä aikaa moisen suunnittelemiseen. Kutsuimme useita eri päättäjiä alueeltamme (mukaan lukien nuorisoministeri), mutta emme saaneet ilmoittautumisia. Samoihin aikoihin ministeri vieraili kuitenkin Intolla. Olisiko näitä voinut jotenkin yhdistää/organisoida paremmin?

Ylläolevaan palautteeseen haluamme tarkentaa, ettei ministeri vieraillut Intolla, vaan Svepsin työpajalla. Intosta oli paikalla tapahtumassa Reetta. Lisäksi Into tapasi nuorisoministeriä opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Aikataulutusta on syytä kehittää

Selkeänä kehittämiskohteena palautekyselyssä nousi aikataulutus. Vaikka kampanjatiedotus aloitettiin jo elokuussa, koettiin valmisteluaika liian lyhyeksi. Tiedämme osan ilmoittautuneista myös peruneen osallistumisensa joko sisäisen tai ulkoisen aikataulupaineen takia.

Aikataulu liian kireä. Kutsut pitäisi päästä lähettämään aiemmin.

Intosta tullut ennakkomateriaali oli hyödyllistä ja sitä käytimmekin markkinoinnissa. Kampanja nostettiin myös valtakunnallisessa tiedottamisessa hyvin esille. Huomasimme tilaisuuden valmistelun aikana, että maakunnan kansanedustajia on mahdoton saada paikalle muulloin kuin maanantaisin, kun ei ole istuntopäivä.

Pohdittavaksi jää myös se, olisiko vastaavalle kampanjalle jokin muu aika parempi kuin vuoden viimeiset kuukaudet.

Tässä tarkoitus oli kuitenkin vaikuttaa nimenomaisesti budjettikeskusteluun, joten ajankohta valikoitui sen perusteella. Vaikuttavan kampanjan tulee rakentua oikeassa hetkessä, jotta kokemus on päättäjillä tuoreena mielessä silloin, kun he asiasta puhuvat.

Hienoa jos voisi olla vähän aikeisemmin syksyllä. Nyt aika moni kutsutuista pahoitteli, ettei mitenkään ehdi meille kylään. Heidät kutsutaan uudestaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.

Mitä teemme yhdessä vuonna 2024?

Olemme avanneet keskustelun vuoden 2024 yhteisestä kampanjasta eri verkostoissa jo ennen joulua. Mikäli haluat kertoa oman mielipiteesi vuoden 2024 teemasta, pyydämme lähettämään sen sähköpostitse reetta.pietikainen@intory.fi.

Kysyimme toiveita myös palautekyselyssä.

Nuorisotyöttömyyden hoitaminen kunnissa ja nuorten työllistäminen kunnan tehtävänä sekä panostaminen tähän riittävin työllistämismäärärahoin.

Tästä voisi tehdä perinteen –> voisi hyödyntää jo sitä, että tämä on ihmisillä tiedossa ja tästä tapahtumasta tulisi tunnettu ja että päättäjät haluaisivat tulla ja odottavat ikään kuin tätä tapahtumaa

Aluevaalit

Olisi hyvä konkretisoida päättäjille haasteita, jotka vaikuttavat työpajatoiminnan toiminnan vaikuttavuuteen. Monella valmentautujalla hoitamattomat terveydelliset ongelmat ensisijainen työllistymisen este. Laadukkaalla työpajavalmennuksella ei ole mahdollista saada ihmistä työelämään, jos fyysinen ja henkinen kunto huonolla mallilla.

Useampi palautekyselyyn vastannut kertoi myös aikovansa järjestää keväällä itsenäisesti vastaavan tapahtuman.

Kannustamme tähän lämpimästi. Kutsu päättäjä kylään! -kampanjaan tuotetut materiaalit ja tiedot ovat vapaasti käytettävissänne myös tulevaisuudessa. Muistattehan vain poistaa Inton tapahtuman järjestäjistä.

Inton oma tilaisuus juhlisti Työpajatoiminnan käsikirjaa

Into osallistui Kutsu päättäjä kylään! -kampanjaan myös omalla tilaisuudellaan. Kutsuimme 12. joulukuuta Bottalle kansanedustajia sekä tärkeimpiä sidosryhmiemme edustajia juhlistamaan painotuoretta Työpajatoiminnan käsikirjaa sekä keskustelemaan keinoista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Reilut parikymmentä osallistujaa saivat tiukan kattauksen asiaa. Puolueiden tarjoamien yhteiskunnallisten ratkaisujen lisäksi kuultiin Inton näkemys toimivista ratkaisuista ja käytiin mielenkiintoista keskustelua.

Tilaisuuden päätti oivaltava ja koskettava puhe. Käsikirjaa kirjoittaneen tiimin vetäjä, Inton työpajatoiminnan asiantuntija Tarja-Liisa Riipisen sanoma on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Kiitos vielä kerran kaikille Kutsu päättäjä kylään! -kampanjaan osallistuneille. Teistä jokaisen työpanos oli arvokas riippumatta siitä, ehtivätkö päättäjät tai intolaiset paikalle. Jokainen lähetetty kutsu ja jokainen tehty sosiaalisen median postaus nosti kampanjan näkyvyyttä.

Yhdessä me todellakin olemme enemmän!

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry