Kokemuksia nivelvaiheessa olevien nuorten arjenhallinnan tukemisesta  

Vuonna 2021 voimaan astunut uusi oppivelvollisuuslaki toi koulupudokkaista huolehtimisen nuoren asuinkunnan vastuulle. Rovaniemellä haasteeseen päätettiin vastata koulu- ja nuorisopalveluiden sekä ammatillista koulutusta tarjoavan Lapin koulutuskeskus REDU:n välisellä yhteistyöllä. Tässä blogissa nuorten työpajatoimintaan pohjaavaa yhteistyötä avaa Tero Rautio, joka tehnyt aiheesta ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ”TUVASTA TOIMEEN – Nuorten arjenhallinnan tukeminen työpajatoiminnassa ryhmätyöskentelyn keinoin”.

Lukuvuonna 2021-2022 nuorten työpajatoimintaa tuottavassa Kulttuuriverstaassa aloitettiin arjen- ja elämänhallintaan keskittynyt Roti-ryhmä, joka koostui historian viimeisistä kymppiluokkalaisista. Nivelvaiheen nuoret kävivät Monitoritalo Monden tiloissa kahtena päivänä viikossa. Ryhmän toimintaa pilotoitiin siten, että sen sisällöt olisi mahdollista opinnollistaa Tutkintoon valmentavan koulutuksen ”Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus” –koulutusosaan. Ryhmä alkoi elokuussa 2022. 

Suurimmalla osalla suomalaisista nuorista arjenhallintataidot ovat kunnossa siinä vaiheessa, kun siirtymä koulutusasteelta toiseen on ajankohtainen. Arjen hallinnan haasteiden vaaraa lisäävät muun muassa haasteelliset kotiolot, kotoa muuton pitkittyminen ja opintojen keskeytyminen. Toisen asteen opinnot keskeyttäneet nuoret ovat muodostaneet valtaosan etsivän nuorisotyön asiakkuudessa olevista nuorista.  

Nuoret itse ovat liittäneet myös esimerkiksi sosiaaliset taidot arjenhallintataitoihin. Edellä mainituissa seikoissa esiintyy juuri niitä haasteita, joita ammattilaiset ovat nivelvaiheen nuorilla todenneet Rovaniemellä.  

Roti-ryhmä tuki arjenhallintaa 

Opinnäytetyöni tuloksena voitiin todeta, että Roti-ryhmän tapaan järjestetyllä nuorten työpajatoiminnalla pystytään tukemaan nuorten arjenhallintataitoja.  

Arjenhallinnan taitojen tukemista helpotti esimerkiksi se, että Roti-ryhmän toiminta järjestettiin vuosikellon mukaisesti arjenhallinnan ja yhteiskunnallisen osallisuuden teemoihin. Toimintaa toteutettiin 4-5 viikon jaksoissa, joissa kussakin oli etukäteen mietityt kategoriat. Käytössä oli myös 2-3 hengen pienryhmien hyödyntäminen ja vastuuttaminen.  

Monitoritalo Monden monipuoliset mahdollisuudet kahvilassa, pelitalossa, tapahtumasalissa ja musiikkitiloissa mahdollistivat non-formaalin oppimisympäristön ja monenlaista tekemistä. Riittävät resurssit ja etsivän nuorisotyön tuki nuorille koettiin myös tärkeiksi tekijöiksi toiminnan onnistumisen kannalta.  

Mitä kuuluu nyt? 

TUVASTA TOIMEEN -opinnäytetyön julkaisun jälkeen Roti-ryhmä jatkoi menestyksekkäästi toimintaa lukuvuoden 2022-2023 aikana nuorisopalveluiden Monitoritalo Mondella. Ryhmä oli kaiken aikaa täynnä ja tulijoita olisi ollut enemmän, mitä pienryhmämäiseen työpajaan oli mahdollista ottaa. Roti koostui nuorista, jotka erityisesti hyötyivät työpajaympäristössä tapahtuvasta opiskelusta ja valmentautumisesta. Työpajajakson aikana nuorten opiskeluvalmiudet vahvistuivat siten, että heitä oli mahdollista jatko-ohjata esimerkiksi lukio-opintoihin.  

TUVA-koulutuksen Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus -koulutusosan lisäksi Roti-ryhmän toimintaa alettiin opinnollistamaan myös muihin TUVA-koulutusosiin, kuten opiskelu- ja urasuunnittelutaitoihin sekä perustaitojen vahvistamiseen. Kun syyslukukautta 2023 on kestänyt kuukauden verran, on Roti-ryhmään jälleen ohjautunut nuoria, joilla opiskelu ei ole onnistunut suurissa ryhmissä ja jotka ovat kaivanneet nuorisotyölliseen ympäristöön vahvistamaan esimerkiksi sosiaalisia taitojaan.  

Tänä syksynä Roti-ryhmän toimintaa kehitetään yhdessä Luonto osana nuorten hyte-palveluita -hankkeen kanssa. Tavoitteena on, että nuorten luontosuhde vahvistuu ja nuoret saavat luonnosta arkeaan vahvistavia kokemuksia.  

Tero Rautio 
suunnittelija 
psykososiaalisten tuen palveluiden esiselvityshanke  
(entinen Rovaniemen etsivä nuorisotyöntekijä ja entinen Lapin ENT koordinaattori) 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry