Etsivä nuorisotyö on tärkeä työmuoto, oli maa mikä tahansa!

Joukko Pirkanmaan etsiviä nuorisotyöntekijöitä teki opintovierailun Irlantiin lokakuussa 2022. Pääset blogissa lukemaan kolmen reissussa mukana olleen etsivän havaintoja matkasta ja mitä kansainvälinen nuorisotyö voi työntekijöille antaa. Saija, Sini ja Tuomas antavat vinkkejä etsivän nuorisotyön arkeen mitä tehdä mikäli kv-kärpänen puraisee!

Ihmisiä kävelemässä kadulla Irlannissa.

Etsivänä olen kansainvälisen vaihdon mahdollistaja

Ensikosketukseni kansainväliseen vaihtoon tapahtui viisitoista vuotta sitten päästessäni vaihto-opiskelemaan Englantiin. Opiskelin 15 vuotta sitten ensimmäistä korkeakoulututkintoani yhteisöpedagogi AMK Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Olin toisen vuoden opiskelija, 21-vuotias nuori aikuinen ja pienen paikkakunnan kasvatti. Suuri maailma jännitti mutta kansainvälisyys myös kiinnosti ja innosti. Minua jännitti hyppy tuntemattomaan mutta samaan aikaan kaipasin irtiottoa ja seikkailua, näkökulmien ja maisemien vaihtamista sekä itsensä haastamista. Erasmus mahdollisti ja tuki tämän unelman toteutumista. Pääsin opiskelemaan Birminghamin yliopistoon. Enpä tiennyt kuinka kansainvälinen vaihto tulisi muuttamaan elämääni positiivisella tavalla. Enkä myöskään osannut arvata, että pääsisin kokemaan Erasmus+ vaihdon myöhemmin uudelleen nuorisotyön ammattilaisena.

Vaihto-oppilasaika jätti minuun kytemään unelman ja kipinän ulkomailla asumisesta ja opiskelemisesta. Kuullessani 15 vuoden jälkeen, kymmenvuotisen nuorisotyön uran ja kahden korkeakoulututkinnon jälkeen mahdollisuudesta päästä tutustumaan irlantilaiseen etsivään nuorisotyöhön innostuin välittömästi. Tiesin vanhasta vaihto-oppilas kokemuksestani, että matkustaminen ja näkökulmien avartaminen kannattaa. Tiesin, mitä vaihto ja kansainvälisyys voisi parhaimmillaan antaa, oli ikä tai koulutustaso mikä tahansa. Syyskuussa 2022 koitti se hetki, kun sain viettää viikon Irlannissa tutustuen paikalliseen etsivään nuorisotyöhön yhdessä muiden Pirkanmaan etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Viikon aikana Irlannissa oli hienoa muistella kokemuksia omista vaihto-oppilasajoista nuorena aikuisena mutta tällä kertaa myös luomaan uusia muistoja etsivänä nuorisotyöntekijänä. En väitä, että oma vaihto-oppilaskokemus tai tämä Irlannin matka olisi ollut suinkaan helppo tai kevyt. Usein tällaiset matkat ovat parhaimmillaan itsensä haastamista, uuden oppimista sekä luonnollisesti pitkiä päiviä. Erasmus+ mahdollistaa näiden muistojen ja kokemusten syntymistä, ja siitä olen todella kiitollinen ja onnellinen.

Mitkä olivat tavoitteeni etsivänä Irlannin vierailulla?

Oppimistavoitteinani oli oppia irlantilaisesta etsivästä nuorisotyöstä, verkostoitua ja pohtia mahdollisuuksia nuorisovaihtojen rakentamisesta. Oli mielenkiintoista kuulla etsivän nuorisotyön eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista irlantilaisilta kollegoilta. Koin, että matka vahvisti ammatillista identiteettiäni, antoi uusia näkökulmia ja avarsi kansainvälisen vaihdon ja yhteistyön mahdollisuuksia. Päällimmäisenä tunteena jäi, että etsivä nuorisotyö on tärkeä työmuoto, oli maa mikä tahansa. Työtä tehdään suurella ammattitaidolla, vaikka organisaatioissa, hallinnollisuudessa, rahoituksissa tai työmuodoissa olisikin eroja. Matkalla oli mukana myös edustus Aluehallintovirastosta, joka oli todellinen etu vertaillessamme ja tuodessamme esille esimerkiksi rahoitukseen liittyviä asioita.

Viikon aikana saimme huomata, että etsivälle nuorisotyölle on kansainvälisesti yhteistä pyrkiä aina nuorilähtöisesti mahdollistamaan ja tukemaan nuori kohti omia tavoitteita ja unelmia. Kaikki nuorisotyö on yhteistä ja yhteisöllistä, vaativaa kasvatus- ja kohtaamistyötä, yhtä tärkeää oli nimike mikä tahansa. Matkan aikana koin ammattialan ja työkokemuksen arvostuksen kasvamista ja vahvistumista. Sain kokea ylpeyttä, että Suomessa etsivä nuorisotyö on aika hyvin tunnettu ja tunnustettu työmuoto, vaikka työtä on esimerkiksi rahoituksien varmistamisten suhteen. Suomessa on toimiva verkosto etsivien nuorisotyöntekijöiden, alueellisten koordinaattoreiden, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen, Aluehallintoviraston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välillä, jossa tietoa ja kehittämis- sekä vaikuttamistyötä viedään laadukkaasti eteenpäin.

Matkan aikana itselleni vahvistui, että etsivänä nuorisotyöntekijänä haluan olla jatkossakin omalla esimerkilläni mahdollistaja ja tukija nuorille kohti tavoitteita ja unelmia, opiskelua tai työtä Suomessa tai ulkomailla. Jokainen nuori tarvitsee tukea, kannustusta ja mahdollisuuksia päästä kokeilemaan siipiä. Ympärillä olevilla ihmisillä ja yhteisöllä on iso merkitys, kun nuori ottaa ensimmäisiä askelia itsenäistyessään. Koen, että kokemuksieni ansiosta osaan kertoa kansainvälisistä vaihdoista niin nuoren kuin aikuisen näkökulmasta katsottuna Irlannin matka vahvisti ajatusta, että lyhyetkin vaihdot ovat hyödyllisiä liittyi se sitten omaan opiskelualaan, työhön, unelmiin tai tavoitteisiin. Kuten sanotaan, oppimista ja kehittymistä ei tapahdu pelkästään mukavuusalueella vaan paremminkin elämysalueella.

Saija Paronen
etsivä nuorisotyöntekijä
Tampereen kaupunki

Ihmisiä ruokailemassa pitkän pöydän ääressä.

Työmatkailu avartaa

Erialojen ammattilaisten tulisi päästä työelämässä tutustumaan oman alan eri toimijoihin ja toimintatapoihin muualla maailmassa, tämä auttaa ymmärtämään laajempaa kuvaa. Kokemus oli ammattiminäni kannalta tärkeä ja opettavainen. Oli hienoa nähdä yhdessä muiden suomalaisten kollegojen kanssa, miten Irlannissa tehdään etsivää nuorisotyötä ja ylipäätään nuorisotyötä. Hedelmällistä oli päästä keskustelemaan irlantilaisten rautaisten ammattilaisten kanssa, kysyä sekä kuulla heiltä heidän toimintatapojansa ja mm. Irlannissa vallitsevia ilmiöitä.  Irlannissa ja eritoten Dublinissa käynti avasi silmiäni, meillähän on Suomessa tietyt asiat oikeastaan aika hyvin. Siihen ei saa kuitenkaan tuudittautua, sillä eivät ilmiöt tunne maantieteellisiä rajoja. Vaikka ajatuksenani tulikin, että Suomessa on asiat aika hyvin, huomasin myös asioita, joissa meidän kuuluisi ryhdistäytyä. Erityisesti ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön kuuluisi panostaa paljon enemmän. Valitettavasti vallitseva maailmantilanne on tehnyt sen, että ennaltaehkäisevätkin työmuodot ovat tällä hetkellä niin kuormittuneita ja tekevät osittain niin sanotusti korjaava eikä ennaltaehkäisevää työtä.

Etsivän nuorisotyön kentällä on monia kansainvälisiä mahdollisuuksia

Matkan aikana pohdin, olisiko mahdollista järjestää nuotta- valmennusta etsivän nuorisotyön nuorille Irlannissa ja sisällyttää matkaan yhteisöllinen sekä vapaaehtoistyön tekeminen eri toimipisteissä. Pohdin myös kansainvälisen vaihdon mahdollisuutta meille tänne Pirkanmaalle; eli voisimmeko etsivässä nuorisotyössä koko Pirkanmaan alueella ottaa vastaan nuoria tutustumaan erilaisiin etsivän nuorisotyön toimipisteisiin ja osallistumaan mahdollisesti eri kuntien tarjoamiin etsivän nuorisotyön ryhmätoimintoihin tai tutustumaan sekä osallistumaan työpajatoimintoihin. Tämä vain vaatii meiltä suomalaisilta toimijoilta uskallusta ja rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia toimintatapoja ja näyttämään nuorille esimerkkiä siitä, että maailma on auki ja on olemassa erilaisia mahdollisuuksia.

Yhteisöllisyys etsivän nuorisotyön ja nuorisotyön kentällä Irlannissa

Irlannissa yhteisöllisyys on yksi avainsana koko Irlannin etsivän nuorisotyön ja nuorisotyön kentällä ylipäätänsä.  Suurin ero Suomen sekä Irlannin välillä oli mielestäni selkeä yhteisöllisyys sekä vilpitön vapaaehtoisuus ja vilpitön halu tehdä töitä oman alueen yhteisön ja sen hyvinvoinnin eteen.  Tässä kohtaa haluan mainita, että silläkään ei tosiaan ollut väliä minkälainen yhteisön jäsen olet ja minkälaisessa elämäntilanteessa olet: jos olet vaikeassa paikassa itsesi, päihteiden tai huumeiden kanssa, yhteisö kuitenkin haluaa sinua tukea ja auttaa oikealle polulle.  Yllätyin siitä, miten paljon katukuvassa näkyy huumeiden käyttöä ja miten paljon nuoret ovat osallisina huumemaailmassa Irlannissa.

Oman elämäni aikanani en rehellisesti muista olenko koskaan Suomessa nähnyt tai kokenut vastaavaa yhteisöllisyyttä mitä Irlannissa oli.  Tässä kohtaa pitää tosiaan painottaa, että yhteisöllä en tarkoita ainoastaan omaa kaveripiiriä, vaan esim. ihan omaa asuinaluetta. Irlannissa huokui suuri ja vilpitön vieraanvaraisuus ja ystävällisyys, aivan sama missä olit.

Sini Viljamäki
etsivä nuorisotyöntekijä
Tampereen kaupunki

Ihmisiä istumassa rivissä ja käymässä yhteistä keskustelua.

Tämä ei ole hupireissu!

Laitoin ensimmäiseen sähköpostiin, jonka Pirkanmaalle lähetin opintovierailusta Irlantiin, lauseen: Tämä ei ole hupireissu. Saattaa olla, että saan kuulla ja olen kuullut tästä lauseesta paljon. Huumori on kaunista. Lauseen takana oli kuitenkin totuus ja tarkoitus. Tarkoituksena oli saada organisaatiot ymmärtämään, että opintovierailu on työmatka, jonka työmäärää ei voi verrata normaaleihin työpäiviin. Itsellä oli aikaisempaa kokemusta Youth in Action hankkeista ja Erasmus+ hankkeista ja tiesin, että näiden reissujen jälkeen sitä yleensä on kaiken antanut, mutta samalla uutta intoa täynnä. Halusin siis, että mukaan lähtevät työntekijät ja organisaatiot ymmärtävät reissun olevan kovaakin kovempi työreissu, joka toki antaa enemmän kuin ottaa.

Minua on nuorena purrut kv-kärpänen!

Elin itse nuoruuden parasta aikaa, kun travellaus, Madventures ja maailman näkeminen sekä kokeminen olivat pinnalla ja matkustamisesta ei vielä tarvinnut kokea huonoa ilmasto-omatuntoa. Olen nähnyt ja kokenut maailmaa nuoruudessani. Omat vanhempani heittivät minut maailmalle, sillä itse olisin nuorena pysynyt turvallisimmissa tutuissa ympäristöissä. Olen elämässäni tehnyt yhden virheen, jonka voin auliisti myöntää. Olin seikkaillut ja ”surffannut” nuoruuttani jo paremmalle puolelle kahtakymppiä, kun ajatus opiskeluista iski. Siksipä päätin päästä yliopistoon sinä vuonna. Harmiksi samana vuonna aukesi mahdollisuus lähteä tanskalaisen ystäväni kanssa vapaaehtoistöihin sirkusprojektiin Bulgariaan ja niinhän siinä kävi, että oli syksyllä valinnan edessä, yliopisto vai sirkuskoulu? Tunsin yhteiskunnan paineen harteillani ja valitsin yliopiston, mikä näin jälkiviisaana oli väärä valinta. Yliopiston aloitusta olisi voinut siirtää vuodella, mutta uutta mahdollisuutta sirkuskouluvuoteen en pidä todennäköisenä.

Oli kuin onnenpotku, kun eräs Antti saapui nuorisokeskus Marttiseen tekemään kansainvälistä koordinointia. Päädyimme jotakin kautta samaan tilaan ja ihmettelimme yhdessä Pirkanmaan synkkää tilannetta kv-rahojen käytössä. Nuorena purrut kv-kärpänen pomppasi pintaan ja ajatus kv-työstä etsivässä nuorisotyössä hyökyi aivoihin. Päätimme että tätä pitää ajaa ja esitellä Pirkanmaan etsivien verkostolle. Paljon on tapahtunut tämän jälkeen ja täytyy kiittää Nuorisokeskus Marttisen kovaa panosta kv-nuorisotyöhön. Marttisessa on kaksi kovan luokan kv-ninjaa, ja mahdollisuudet ovat sen myötä lähes rajattomat. Marttinen on keventänyt byrokratian rattaita hakemalla rahoitukset meidän puolestamme, joten kansainvälinen nuorisotyö ei tämän helpommaksi voi enää muuttua. Marttisella on myös erinomaiset yhteydet maailmalle ja monta hyvää paikkaa, minne nuoria voi lähettää. Pirkanmaan etsivien Irlannin opintomatka tehtiin myös Marttisen kautta ja nuorisokeskuksen hakemalla rahoituksella. Olemme onnellisessa asemassa, että meillä on tällainen mahdollistaja kuin Nuorisokeskus Marttinen on. Isot kiitokset!  

Miksi kansainvälinen työ on tärkeää etsivässä nuorisotyössä?

Kuinka monella meistä on nuori, jonka kanssa on jo kokeiltu kaikkea? Kokeile heittää nuori maailmalle esimerkiksi European Solidarity Corpsin kautta. En lupaa, etteikö nuori palaisi hyppysiisi vielä suurempien ongelmien kanssa, mutta saatpahan sen nuoren hetkeksi käsistäsi. Tosissaan ottaen nuoren heittäminen maailmalle irrottaa nuoren vakiintuneista ympyröistä ja pakottaa nuoren ottamaan itsestään vastuuta. Monesti irrottaminen vakiintuneista ympyröistä riittää loksauttamaan aivot eri asentoon ja nuori saattaa lähteä käsistäsi kuin itsestään tämän palattua reissusta. Näin on todettu käyneen monen nuoren kohdalla, jotka maailmalle on heitetty. Etsivä nuorisotyön nuoret ovat kohderyhmä, jolle Erasmus+ ohjelmat on tarkoitettu. Kaikista suurin hyöty saadaan, kun maailmalle lähetetään nuori, jolla ei ole ollut omista lähtökohdistaan tukea ja mahdollisuutta maailmalle mennä eikä häntä ole siihen kannustettu. Tätä Euroopan komissiokin haluaa ja siksi Erasmus+ toimintaa rahoittaa.

Tuomas Kärki
etsivä nuorisotyöntekijä, Ruovesi
Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinaattori

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry