Ei mitkään turhat vaalit

Sote-uudistus on edennyt nyt vihdoin siihen pisteeseen, että eri tahot valmistelevat aluevaaleihin vaikuttamistyön teemoja, ehdokkaita nimetään ja väliaikaishallinto valmistelee vuonna 2023 tapahtuvaa isoa järjestämisvastuiden siirtoa. Uudistus on kuitenkin ollut puheenaiheena niin pitkään, että mielenkiinto sen sisältöön on uhkaavasti hiipumassa. Nyt on kuitenkin käsillä historialliset vaalit, kahdestakin näkökulmasta: ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuutetut valitaan ja ennen kaikkea nämä valtuutetut rakentavat perustan hyvinvointialueiden toiminnalle.

Herttaliisa Tuure

Terveyspalvelut hallitsevat sote-uudistuksesta käytävää keskustelua. Kustannukset ovat vahvalla kakkossijalla. Vähemmällä huomiolle jäävät yhtä tärkeät hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saavutettavuudesta ja palveluverkostosta. Niistä arkea tukevista palveluista, jotka ovat nyt siirtymässä kunnalta hyvinvointialueelle. Näiden palveluiden turvaaminen lähipalveluina on ehdottoman tärkeää. Ja näistä palveluista on nyt pidettävä ääntä, jotta ne eivät jää terveyskeskusten jalkoihin.

Tulevilla päättäjillä on iso työ edessään, kun hyvinvointialueiden palveluverkko rakennetaan käytännössä tyhjästä ja vielä pelottavan nopealla aikataululla. Uudet valtuutetut aloittavat työssään maaliskuussa 2022 ja järjestämisvastuut siirtyvät tästä yhdeksän kuukauden kuluttua. Hyvinvointialueen perusta rakennetaan ensimmäisen kauden aikana. Sen jälkeen sitä enää hienosäädetään. Ei siis ole yhdentekevää, ketkä tulevat valituiksi ensimmäiseen aluevaltuustoon.

Pidetään ääntä nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista

Sote-uudistus myllää olemassa olevaa palveluverkostoa urakalla, ja osansa siitä saa myös työpajatoiminta. Miltä tulevaisuus näyttää, sitä ei vielä tiedetä. Selvää on, että tulevaisuutta valmistellaan nyt. Se haastaa ja raastaa, mutta vaikuttamistyötä jatketaan ja alueellisesti on tärkeää keskustella tulevaisuuden näkymistä. Haastavassa elämäntilanteessa olevien lähipalveluita ei saa unohtaa muutoksen keskellä.

Aluevaalien keskusteluun on nostettava sosiaalihuolto, hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Sen me voimme tehdä yhdessä. Me tunnemme nämä teemat ja niiden vaikuttavuuden. Hyvinvointialueiden avain menestykseen on saumaton yhteistyö kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Hyvinvointialueilla on myös mahdollisuus onnistua siinä, missä kunnat eivät ole onnistuneet. Kuten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantamisessa. Monen kunnan palvelujärjestelmän suurimmat puutteet ovat juuri näissä palveluissa. Nyt nämä palveluaukot on paikattava.

Pidetään ääntä nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista. Se on meidän yhteinen tehtävämme. Tehdään se yhdessä, rakentavasti, mutta rohkeasti.

Herttaliisa Tuure
toiminnanjohtaja
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry