Etsivän nuorisotyöntekijän työssäjaksaminen – helmet ja haasteet

Into on mukana nuorisotyön viikolla 11.-17.10. Viikon teemana on tänä vuonna hyvinvointi nuorisoalalla. Viikon aikana julkaistaan blogeja, joissa tarkastellaan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyttä erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta. Tällä kertaa kirjoittajina ovat etsivät nuorisotyöntekijät Taru Lillberg ja Mari Virtanen Kotkasta.

Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on ollut mahdollisuus tuoda esiin omia työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä asioita valtakunnallisen kyselyn kautta. Kyselyn perusteella on noussut esiin myös yksi etsivän nuorisotyön periaatteista, asiakaslähtöisyys. Etsivät ovat päässeet kertomaan, mitkä asiat tukevat omaa työssäjaksamista ja yksi vallitsevista vastauksista on asiakkaiden onnistumiset. Se, miten nuoren asiat menevät eteenpäin, tuo konkreettisesti onnistumisen kokemusta myös etsivälle. Ohjaussuhteen merkityksellisyys tulee näkyväksi nuoren luottamuksen kautta, etsivälle kerrotaan niitä vaikeitakin asioita ja mieltä painavia murheita. Etsivänä ollaan myös rakentamassa uudelleen nuoren luottamusta järjestelmään, nuoren tullessa oikeasti kuulluksi, tuo se hänelle vahvistusta omaan osallisuuteensa ja asiantuntijuuteensa.

Varsinkin koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana etsivät ovat tuoneet esiin myös työyhteisön merkityksellisyyden. Vertaistuki muilta etsiviltä, tai omalta tiimiltä ja luottamuksellinen ilmapiiri työyhteisössä ovat saaneet suuren painoarvon. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön, työn ja vapaa-ajan tasapaino ja esihenkilöltä saatu tuki ovat työssäjaksamisen tärkeimpiä elementtejä. Etsivän omaan työssäjaksamiseen vaikuttaa suuresti arvostuksen kokemus: saako esihenkilöltä palautetta hyvin tehdystä työstä, omasta panoksesta ja onko luottamusta varsinkin etäaikana työskennellessä. Onkin tärkeää huomioida, että oman tiimin tai etsiväkollegoiden tiivis tuki on ensiarvoisen tärkeää, mutta esihenkilöllä ja muulla työyhteisöllä on myös suuri merkitys. Etsivien tuottamien vastausten kautta on juuri siinä koettu haasteita. Toivottavaa olisi, että kentältä esiin nousseisiin haasteisiin tartutaan tulevaisuudessa avoimen keskustelun kautta.

Tukea omalta työyhteisöltä

Olemme kollegoiden kesken pohtineet samoja teemoja, kuin mitä kyselyssäkin on noussut esiin. Me olemme omassa tiimissämme onnekkaita, meitä on 7 erilaista persoonaa erilaisilla taustoilla, mutta olemme hioutuneet tiiviiksi porukaksi. Ajatusten vaihtoa, konsultointia haastavista asiakasasioista ja yleistä pohdintaa teemme päivittäin keskenämme. Onneksi olemme päässeet siirtymään hybridityöskentelyyn etätyöskentelyn sijaan, jotta näemme toisiamme ihan kasvokkain. Tiimistämme löytyy sekä pitkään etsivää nuorisotyötä tehneitä että tehtävässä vasta-aloittaneita. Blogin äärellä on sekä konkari että keltanokka. Kummallakin on työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyen samanlaisia ajatuksia.

Tiimin tuki, luottamus ja arvostus esihenkilöltä, sekä selkeät raamit organisaatiossa ovat myös meille tärkeitä peruspilareita, jotka tukevat työntekijöiden jaksamista. Viime aikoina omassa tiimissämme ovat haasteina olleet mm. tietotekniset ongelmat ja tiedonkulku oman organisaation sisällä. Varsinaiseen tehtävänkuvaan kuuluu tietty rajattomuus ja työn ennakoimattomuus asiakastyössä, joten ulkoisten perusasioiden toivoisi olevan kunnossa. Jos samankaltainen ennakoimattomuus leviää jo työvälineiden käyttöön, on perustyötä haastavampi hallita. Kyseiset ongelmat ovat kuormittaneet työntekijöitä ja vieneet myös tarpeettoman paljon aikaa pois siitä tärkeimmästä, eli asiakastyöstä. Uusien, päivitettyjen tehtävänkuvausten myötä olisi myös tärkeää, että tiedonkulku sekä avoin keskustelu tiimin sekä esihenkilön kanssa olisi sujuvaa. Meillä on kyllä tiimi, joka nostaa näitä vaikeitakin aiheita keskusteluun, jotta voimme keskittyä olennaiseen, eli mahdollisimman laadukkaan ohjauksen tarjoamiseen.

Tiimissämme huumori on välillä kovinkin tummaa, mutta sen voimalla on jaksettu myös käytännön työn haasteita. Työvälineidenkään yli ei ole (vielä ainakaan) tarvinnut ajaa autolla, vaikka lähellä on ollutkin. Ja onhan se etsivän nuorisotyöntekijän perustehtävää löytää ne ratkaisut haasteisiin ja keskittyä enemmän voimavaroihin kuin ongelmiin.

Taru Lillberg ja Mari Virtanen, Etsivä nuorisotyö Finders

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry