93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Sovari 2021 -tulosten mukaan 93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Kyse on laaja-alaisesta elämäntaitojen vahvistumisesta: valtaosa vastaajista on kokenut itseluottamuksen, sosiaalisten taitojen, arjen- ja elämänhallinnan sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa kehittymistä. Kuusi kymmenestä vastaajasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan tai -taidoissaan palvelujakson aikana. Kysely kokosi kaikkiaan noin 6800 nuoren ja aikuisen kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista.  

Nuoria istumassa rannalla

72 % nuorista on saanut keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä

Etsivä nuorisotyö on merkittävä tuki nuorten mielenterveydelle: 39 % nuorista koki saaneensa tukea mielenterveyteensä ja 72 % on saanut keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä. Joka neljäs nuori on käsitellyt etsivän kanssa kokemaansa yksinäisyyttä sekä kriisiä tai vaikeaa elämäntilannetta.

On tullut tunne, että jotakuta kiinnostaa ja joku välittää. Turvallisuuden tunne siitä, että minun ei tarvitse pystyä kaikkeen yksin ja että, jos tilanteeni ja mielenterveyteni menee vielä huonompaan suuntaan, on olemassa apua. Tärkein asia, jonka sain etsivästä nuorisotyöstä, on tämä turvallisuuden tunne.
– Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2021

Etsivät nuorisotyöntekijät käsittelevät nuorten kanssa laaja-alaisesti monia elämän asioita. Yli puolet nuorista on saanut apua virastoasioiden hoitamisessa sekä opiskeluun liittyvissä asioissa. Yleisiä teemoja ovat myös työnhaku, raha-asiat, asuminen sekä muihin palveluihin ohjaaminen, esimerkiksi terveydenhuoltoon. Joka neljännen nuoren kanssa etsivä on pohtinut myös kaverisuhteisiin, perheeseen tai muihin ihmissuhteisiin liittyviä asioita.

Sovari 2021 -tuloksissa etsivä nuorisotyö saa nuorilta kiitettävän arvosanan 4,6. Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittavat hyvin nuorten luottamuksen. Nuorista 90 % arvioi, että etsivät ovat onnistuneesti etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja heidän avutarpeisiinsa. Sovari-kyselyyn vastanneista nuorista 79 prosenttia on erittäin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen ja valtaosa, 95 %, vähintään melko tyytyväisiä. Nuoret kuvaavat etsivää nuorisotyöntekijää rinnalla kulkevaksi aikuiseksi, jonka puoleen voi kääntyä aina, missä tahansa asiassa.

Kaikkiin mieltä askarruttaviin asioihin ja kysymyksiin sain apua ja vastauksia. Kynnys avun pyytämiseen aleni tosi paljon oman nuorisotyöntekijän avulla. Sain hoidettua paljon asioita, kun oma-aloitteisuus oli heikkoa enkä oikein tiennyt, mistä aloittaa. Oli myös kiva, että sellaisiinkin asioihin tarjottiin apua ja vaihtoehtoja, mitä en edes itse osannut ottaa esille tai tiennyt tietyistä palveluista. Oli kiva, kun sanottiin, että aina saa soittaa, jos tulee jotain ongelmia tai kysymyksiä.
– Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2021

On paljon asioita, jotka nuoren aikuisen tulee tietää, mutta joita kukaan ei kuitenkaan kerro. Etsivillä on asioista tietoa ja aina voi luottaa siihen, että joku keino ja ratkaisu keksitään, kun jotain menee pieleen. On todella mieltä rauhoittavaa tietää, että etsivät nuorisotyöntekijät tukevat ja kuuntelevat. Oli kyseessä sitten hyvät tai huonot asiat! 🙂 <3 – Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2021

Työpajojen valmentautujista 84 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa

Sovari 2021 -tuloksissa ja Työpajatoiminta saa arvosanan 4,3 toimintaan osallistuneilta nuorilta ja aikuisilta (asteikolla 1–5). Työpajojen valmentautujista 84 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa. Työpajaryhmissä vertaistuen merkitys on suuri: 77 % valmentautujista on saanut tukea muilta valmentautujilta. Työpajatoiminnan perustana on hyvä ja turvallinen yhteishenki.

Tuttu ja turvallinen työyhteisö, johon on aina hyvä tulla. Voin olla avoimesti oma itseni, ja minut hyväksytään just sellaisena kuin olen. Pajalta olen saanut innostusta uusiin harrastuksiin ja saanut samanhenkistä jutusteluseuraa työajan ulkopuolellekin. Työpajalla käyminen on myös antanut oleellista tukea masennuksesta toipumiseen, kun on ollut paikka, johon mennä ja josta huudeltaisiin perään, jos ei saapuisi paikalle.
–  Työpajan valmentautuja, Sovari 2021

Sovari-tulosten mukaan työpajatoiminnan laatu on parantunut kahden vuoden aikana. Valmentautujat ovat voineet kokeilla entistä monipuolisemmin erilaisia tehtäviä sekä vaikuttaa entistä paremmin tehtäviensä valintaan työpajalla. He ovat saaneet entistä paremmin ohjausta tehtävissään ja kokeneet, että valmentajat hyväksyvät heidät omana itsenään. Yksilövalmennuksessa valmentautujat ovat saaneet entistä paremmin tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. He ovat olleet myös entistä motivoituneempia osallistumaan työpajatoimintaan. Nuorten tyytyväisyys etsivään nuorisotyöhön on pysynyt valtaosin ennallaan.

Olen saanut pajalla arkeeni tekemistä ja sosiaalista kontaktia muiden kanssa, saanut jakaa omia asioita vapaasti ja olla mukana kaikissa keskusteluissa. Tykkäsin reissuista, mitä tehtiin porukalla. Olen saanut olla koko pajajakson aikana oma itseni, ja minut on hyväksytty sellaisena kuin olen, myös niinä huonoinakin päivinä. Pajalle oli aina mukava tulla. Ohjaajat ovat superihania, auttavaisia, ymmärtäväisiä, tsemppaavia, rentoja ja mukavia. Huumoria ja naurua päivistä ei koskaan puuttunut! Rennolla fiiliksellä mentiin aina!
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2021

Joka toinen nuori ja aikuinen on entistä tyytyväisempi elämäänsä

Entistä suurempi osa valmentautujista on kokenut selvää myönteistä muutosta työpajajakson aikana sosiaalisen vahvistumisen eri osa-alueilla.  Sovari-kaudella 2021 64 % valmentautujista oli kokenut selvää vahvistumista ainakin jossakin asiassa, kun kaksi vuotta aikaisemmin osuus oli 59 %. Työpajatoiminnan merkitys näkyy entistä suurempana erityisesti valmentautujien opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistumisessa.

Etsivässä nuorisotyössä sosiaalinen vahvistuminen on heikentynyt vuodesta 2019 kaikilla sosiaalisen vahvistumisen osa-alueilla. Mahdollisesti nuorten voimaantumisen kokemukset vähentyivät vuosina 2020 ja 2021 pandemian tuomien haasteiden myötä.

Sosiaalinen vahvistuminen on merkinnyt nuorten ja aikuisten omatoimisuuden lisääntymistä arjen asioiden hoitamisessa. Etsivän nuorisotyön myötä etenkin virastoasiat ovat paremmin nuorten hallussa, ja erityisesti työpajatoiminta on antanut uutta päivärytmiä valmentautujien arkeen. Nuorten ja aikuisten itsetuntemus on vahvistunut, kun he tunnistavat entistä paremmin omia hyviä ominaisuuksiaan ja osaamistaan. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen ilmenee useimpien kohdalla rohkeutena pyytää apua toisilta ihmisiltä ja taitoina toimia toisten ihmisten kanssa.

Joka toinen nuori ja aikuinen kokee, että saamansa tuen myötä heille on selkeytynyt, mitä he voisivat opiskella jatkossa. Nuorista 53 % arvioi, että heidän halukkuutensa suuntautua työelämään on vahvistunut etsivän nuorisotyön aikana. Valmentautujista 58 % on kokenut, että työpajatoiminta on vahvistanut jaksamista työtehtävissä, ja 55 % on osannut entistä paremmin noudattaa työpaikan sääntöjä.

Parempi elämänhallinta merkitsee useimpien nuorten ja aikuisten kohdalla vahvempaa tunnetta siitä, että he voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja selviytyä eteen tulevista ongelmatilanteista. He ovat tehneet suunnitelmia tulevaisuuteen ja uskovat entistä vahvemmin, että voivat saavuttaa omia tavoitteitaan. Näin on kokenut yli puolet nuorista ja aikuisista etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan myötä. Etsivän nuorisotyön nuorista 48 % ja työpajatoiminnan valmentautujista 56 % on kokenut olevansa entistä tyytyväisempiä elämäänsä.

Olen saanut tukea vaikeana hetkenä elämässä, kun tuntuu, että pohja on tullut vastaan eikä sieltä nousta enää ylös. Pääsin puhumaan omasta tilanteesta, sekä sain neuvoja ja apua, miten pääsen hoidon piiriin.
Samalla käytiin läpi tulevaisuuden suunnitelmia, jotka olivat silloin hyvin epäselvät. Tämän takia olen saanut asioita eteenpäin, päässyt hoidon piiriin ja saanut selvää kuvaa, mitä haluan tehdä ja miten sinne pääsee.
– Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2021

Työpajan avulla olen nähnyt selkeämmin vahvuuteni, oppinut sekä antamaan että vastaanottamaan palautetta ja tehnyt elämääni selkeämpää suuntaa. On tuntunut hienolta tulla arvostetuksi niiden asioiden saralla, joita osaa tehdä. Työpaja on mainio ponnahduslauta eteenpäin elämässä. Se on riittävän säännöllinen ja kuitenkin samanaikaisesti sen verran rento, ettei se aiheuta liikapaineita. Se tuo juuri sopivasti haastetta ihmiselle, jolla ovat elämän suunta ja rutiinit hieman hukassa.
– Työpajan valmentautuja, Sovari 2021

Työpajatoiminnan tavoitteet vaihtelevat yksilön ja työpajapalvelun mukaan. Sovari-tulosten mukaan valmentautujien elämäntaidot ovat vahvistuneet laaja-alaisesti työpajajakson aikana riippumatta siitä, ovatko he olleet työpajalla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa tai muussa työsuhteessa: heistä valtaosa on kokenut edistymistä itseluottamuksessa, sosiaalisissa taidoissa, arjen- ja elämänhallinnassa sekä opiskelu- ja työelämänvalmiuksissaan.

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Sovari-tiedontuotanto on osa kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää:

”Luottamusta, että asiat järjestyvät aina”. Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2021 -tulokset.

”Uskon siihen, että pystyn ja pärjään”. Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2021 -tulokset.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry