1+1+1 = paljon enemmän kuin kolme

Mistä sinä innostut? Kysymykseen vastaavat Inton blogissa etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevät, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä intolaiset itse. Tällä kertaa haasteen saa Inton työpajatoiminnan alueellisen työn asiantuntija Anne Välimaa, joka paljastaa oman intonsa sekä ajankohtaisia kuulumisia työpajatoiminnan laatukriteerityöstä.

Tiedätkö sen tunteen, kun päästään yhdessä kehittelemään ja rakentamaan jotakin uutta? Sen tunteen, kun joku ideanpoikanen pääsee yhdessä keskustellen kasvamaan ja hahmottumaan. Kun yhdessä kootaan ajatuksia, pohditaan niiden eri puolia ja aletaan muodostaa konkreettista kuvaa tai suunnitelmaa. Kun päästään yhdessä innostumaan!

Minä innostun yhdessä kehittämisestä, keskusteluista ja loogisten kokonaisuuksien rakentamisesta. Kahdestaan tai isommalla porukalla saadaan aikaan enemmän kuin kukaan meistä olisi yksin pystynyt tekemään. Arkisen aherruksen seassa nuo hetket nousevat merkityksellisiksi ja motivoiviksi.

Vertaistukea ja voimaa verkostoista

Työpajojen alueelliset koordinaattorit ovat minulle tärkeitä ihmisiä, joiden kanssa pääsen innostumaan. Koordinaattorijoukossa toimimme toisillemme vertaistuellisena verkostona, jossa pääsemme jakamaan, oppimaan, kehittämään ja pohtimaan. Koordinaattoreiden kanssa työpajat, alueelliset verkostot ja niiden kehittäminen ovat yhdessä tekemisen keskiössä. Samalla tavoin kuin me koordinaattoriporukalla, myös alueellisissa verkostoissa voidaan yhdessä panostaa työpajatoiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen. Tässä työssä koordinaattoreilla on keskeinen rooli vertaistuen, vertaiskehittämisen ja alueellisen yhteistyön mahdollistajina. Yhdistämällä meidän kaikkien voiman ja taidot verkostoissa on voimaa!

Työpajatoiminnan laatukriteerityöllä kohti entistä vaikuttavampaa toimintaa

Into on käynnistänyt työpajatoiminnan laatukriteerien kehittämistyön, joka on tarkoitus saada valmiiksi ensi talven aikana. Samalla tarkastellaan ja tarvittaessa määritellään uusiksi työpajatoiminnan peruskäsitteitä. Minulla on ilo olla mukana myös tuossa kehittämistyössä yhdessä sidosryhmien ja työpajakentän toimijoiden kanssa! Työtä tehdään yhdessä erilaisilla kokoonpanoilla, keskustellen ja toisiamme sparraten. Ensimmäiset keskustelut ohjausryhmässä on käyty, ja on innostavaa huomata, miten suurella sydämellä porukka on työssä mukana. Laatukriteerityötä tehdään koko työpajatoiminnan hyväksi, ja tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut. Syksyn aikana keskustelua tullaan ohjausryhmän lisäksi käymään koko työpajakentän kanssa.

Kun kehittämistyötä tehdään yhdessä, ihmiset ottavat ryhmässä erilaisia rooleja. Yksi suoltaa uusia ideoita ja tekee mitä villimpiä oivalluksia. Toinen taas kehittelee alustavia ideoita eteenpäin ja miettii, miten villit ideat voisivat olla sovellettavissa käytäntöön. Kolmas kyseenalaistaa kaiken, ja neljäs analysoi ja vertaa suunnitelmia olemassa olevaan tutkimustietoon. Yksi tietää yhden asian, toinen toisen. Joku ottaa johtajan roolin ja joku taas huolehtii yhteisestä hyvinvoinnista. Työpajatoiminnan kehittämistyössä me yhdessä olemme enemmän ja voimme myös innostaa toisiamme!

Anne Välimaa
asiantuntija, työpajatoiminnan alueellinen työ
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry