Tuloksellista yhteistyötä opinnollistamisen avulla

Osaamista kertyy monenlaisissa ympäristöissä ja sen näkyväksi tekeminen on tärkeää itseluottamuksen vahvistumisen kannalta. Into on mukana Sitran #OsaaminenNäkyviin -viikoilla 30.8.-12.9. ja julkaisee viikkojen aikana tietoiskuja ja blogeja osaamisen vahvistamisesta ja tunnistamisesta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Laatupäällikkö Susanna Uusitalo PAIKKOtoiminnasta ja opinnollistamisen asiantuntija Peter Pahlman Intosta kirjoittavat työpajatoiminnan opinnollistamisen mahdollisuuksista.

Työpajatoiminta on loistava paikka kehittää ja havainnoida osaamista. Ammattimaisessa valmennuksessa kehittyvät työelämätaidot ja sosiaalinen osaaminen. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on mahdollista ilman tuotannollisia paineita, jolloin oppimiselle on hyvät mahdollisuudet. Ammattitaitoinen valmennus ja ohjauksellinen tuki takaavat sen, että kukaan ei jää haasteidensa kanssa yksin.

Opinnollistaminen on tapa mainio jäsentää ja kehittää työpajatoimintaa ja työpajan yhteistyöverkostoa. Tunnistamalla erilaisten työpajojen oppimisen mahdollisuudet helpotetaan valmennuksellisten tavoitteiden asettamista ja valmennuksessa syntyvän osaamisen raportointia. Työpajatoiminnan sisällöllinen kuvaaminen luo edellytykset monipuoliselle yhteistyölle mm. koulutuksen järjestäjien kanssa.  

Toiminnan mahdollisuuksista kirjoitetaan oppimisympäristöraportti, jonka avulla kuvataan valmennuksen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen yleisesti käytössä olevalla ja ymmärrettävällä tavalla. Sekä valmentajalla että valmentautujalla on raporttien pohjalta mahdollisuus tehdä konkreettisia ja selkeitä valintoja ja asettaa osaamisen kehittämiselle tavoitteita. Kun tehty työ pystytään liittämään raportoituihin osaamistavoitteisiin, on osaamisen havainnointi ja dokumentointi helppoa ja selkeää.

Opinnollistamisen avulla pystytään kirjaamaan valmennuksessa havaittu osaaminen luotettavasti. Osaamistodistus perustuu asioihin ja toimintaan, jonka sisältö on tunnistettu ja raportoitu jo oppimisympäristöraportissa. Kullekin valmentautujalle kirjoitetussa henkilökohtaisessa osaamistodistuksessa annetaan positiivista palautetta siitä osaamisesta, joka valmennuksen aikana on havaittu. Todistus konkretisoi osaamisen näkökulmasta sen, mitä valmennuksen aikana on saavutettu.

Opinnollistaminen edistää yhteisiä tavoitteita. Sen avulla voidaan rakentaa pysyviä yhteistyösuhteita niin yritysten kuin oppilaitostenkin kanssa. Osaamisen tunnistamisesta tulee järjestelmällisesti toimien läpinäkyvä prosessi, jonka avulla tehdään näkyväksi toiminnan sisältö, valmennuksellinen toimintamalli ja perustavoitteet, valmentajan työn sisältö ja viimeisimpänä myös valmentautujan saavuttama osaaminen. Kun opinollistaminen toteutetaan järjestelmällisesti ja huolellisesti, kaikki osapuolet hyötyvät sen tuloksista.

Susanna Uusitalo
laatupäällikkö
PAIKKOtoiminta

Peter Pahlman
opinnollistamisen asiantuntija
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry