Ehdota jäsentä Inton hallitukseen

Inton jäsenorganisaatioilla on nyt mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi! Ehdotukset hallituksen jäseniksi tulee jättää 15.10.2021 mennessä. Syyskokouksessa 17.11.2021 valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2022-2023 ja valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2022–2023 ja kolme varajäsentä vuodelle 2022.

Inton jäsenorganisaatioita pyydetään nimeämään ehdokkaita hallitukseen. Syyskokouksessa 17.11.2021 valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2022-2023 ja valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2022–2023 ja kolme varajäsentä vuodelle 2022 yhdistyksen sääntöjen 6 pykälän mukaisesti.

Miten esitys tehdään?

Esitys on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi ehdokkaan nimi, taustatiedot sekä hänet ehdokkaaksi asettavan jäsenorganisaation tiedot. Ehdotukseen tarvitaan allekirjoitus jäsenorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavalta henkilöltä.

Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut esitykset 15.10. mennessä:

Postitse:
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry / Herttaliisa Tuure / Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

tai skannattuna sähköisesti osoitteeseen herttaliisa.tuure@intory.fi.

Jos ehdokasta ei löydy määräpäivään mennessä, mutta sellainen ilmaantuu myöhemmin, myös syyskokouksessa voi tehdä esityksen ehdokkaasta hallitukseen.

Ehdokkaalta pyydämme lyhyen esittelyn valokuvan kera, jossa käy ilmi:

  • mikä sai ehdokkaan innostumaan hallitustyöskentelystä
  • mitä ehdokas haluaisi kehittää Intossa hallituksen jäsenenä
  • miksi ehdokas tulisi valita hallituksen jäseneksi

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan kokousmateriaalin yhteydessä Inton nettisivuilla. Esittelyt pyydetään palauttamaan sähköisesti osoitteeseen herttaliisa.tuure@intory.fi 30.10.2021 mennessä. 

Pyyntö nimetä ehdokkaita hallitukseen
Erovuoroiset hallituksen jäsenet

Syyskokous 17.11. Helsingissä

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 17.11.2021 klo 12.00 alkaen Pasilan kirjaston auditoriossa, Kellosilta 9, 00520 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Lue lisää ja ilmoittaudu kokoukseen

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry