Mittareille arvoa

Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että nuoret ja aikuiset ovat tyytyväisiä palveluista saamaansa apuun. Yli 90 % kokee psykososiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Tulokset perustuvat Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittarilla vuosittain kerättäviin tietoihin. Into julkaisee kesän aikana nuorten ja valmentautujien kirjoituksia heidän kokemuksistaan palveluista sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisten puheenvuoroja sosiaalisesta vahvistamisesta. Sovari on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Pääkaupunkiseudun työpajakoordinaattori Veijo Wienkoop tarkastelee blogissaan pääkaupunkiseudun työpajojen Sovari-tuloksia.

Pitkään oli työpajakentällä tilanne, ettemme saaneet näkyviin sitä hyvää, jonka tiesimme työpajan tuottavan. Muistan luennoineeni tavan takaa työpajojen hyvästä vaikutuksesta pelkän mutu-tuntuman perusteella. Puuttui sen noja, johon vedota puheissaan. Koska varmuus oli huteralla pohjalla, heijastui viittauspisteen puute koko viestin uskottavuuteen. Kuinka tukevalla pohjalla näitä väitteitä oikein esitinkään?

Tähän epäkohtaan kehitettiin TPY:ssä Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari. Nyt meille tuli vihdoin faktaa puheen taakse – kyllä, työpajat tekevät tutkitusti hyvää. Seurauksena tästä puhe työpajojen hyvästä vaikutuksesta tukevoitui ja alkoi saamaan valtakunnallista merkittävyyttä ja kantautua myös päättäjien korviin. Työpajat tiivistävät yhteiskunnallisen palveluverkon niin, että palvelujen kokonaisuus tavoittaa kattavasti erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset, ja tämän tehtävänsä ne tekevät todella hyvin.

Yksittäisen pajan näkökulmasta Sovarin tulokset tuovat esiin valmennuksen laadun. Miten onnistutaan? Missä on parannettavaa? Aihealueet ovat työpajatoiminnan ytimessä, kuten ohjauksen ja tuen onnistumisessa, motivaation kehittymisessä, opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymisessä, sosiaalisten taitojen karttumisessa ja itsetuntemuksessa. Nyt voidaan epäröimättä osoittaa ne kohdat, jotka futaa ja ne kohdat, joissa tarvitaan pientä viilausta.

Entä sitten pääkaupunkiseutu? Mltä näyttävät koottuna meidän tuoreet tuloksemme? Pääkaupunkiseudulta on kymmenisen pajaa, joissa valmentautujat vastaavat Sovari-kyselyyn. Vastauksia kertyi vuonna 2020 yhteensä 442 kappaletta, joista 413 tuli nuorten työpajoilta. Vastauksia lukiessa on siis huomioitava nuorten työpajojen valtaosuus (93 %) vastauksista sekä se, että vastausprosentti on heikompi kuin edellisenä vuotena.

Toiminnan laadussa viime vuoden tuloksemme ovat häkellyttävän hyvät. Pylväs nousee paikoin arvoon 4,6 (asteikolla 1-5), jolloin voidaan puhua jo täydellisestä onnistumisesta. Tällaisen arvion saivat mm. työvalmennus ja yksilövalmennus, eli meidän perustoimemme. Vain pari kymmenystä heikommin tunnuttiin onnistuneen työtehtävien tekemisessä, osallisuuden kokemuksessa ja yhteisöllisyydessä. Kaiken kaikkiaan keskiarvo 4,4 on mairitteleva, ja herättää ehkä vähän levotontakin pohdintaa, kun ottaa huomioon, että kyse oli koronavuodesta.

Toiminnan vaikutusten osalta voidaan sanoa, että pääkaupunkiseudun työpajojen valmentautujat ovat kokeneet saaneensa työpajoilta paljon hyvää. Vastauksien tarkemmista analyyseista voidaan sanoa, että jokainen valmentautuja on ainakin jollakin sosiaalisen vahvistumisen alueella mennyt eteenpäin. Arjen asioissa kohennusta on kokenut saaneensa 55 % vastaajista. Itseään on oppinut tuntemaan paremmin 68 % vastaajista. Sosiaaliset taidot ovat kohentuneet 59 % vastaajista. Opiskelu- ja työelämävalmiudet ovat kasvaneet 63 % vastaajista. Elämänhallinta ja tavoitteellisuus on parantunut 65 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan 76 % vastaajista on saanut tukea em. asioissa. Vertaamalla tuloksia koko maan tuloksiin havaitaan, että pääkaupungin pajat ovat pärjänneet hyvin.

Sellaiset työpajat ja etsivät, jotka keräävät sovarivastauksia säännöllisesti voivat luonnollisesti verrata pajakohtaisia tuloksiaan valtakunnallisiin keskiarvoihin ja aikaisempiin vuosiin. Apua tulosten tulkintaan tarjoaa myös Into kouluttamalla. Kannattaa myös tsekata Intoninfograafit tulosten julkistamiseen ja vaikuttamistyöhön.

Kun lukee Sovaria, ei tarvitse povaria!

Veijo Wienkoop

Pääkaupunkiseudun työpajakoordinaattori

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry