Tulosta sivu

Työpajatoiminnan opinnollistaminen

Työpajatoiminnan opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää työpajan oppimisympäristön tunnistamisen, valmentautujille kertyvän osaamisen tunnistamisen ja osaamisen osoittamisen näytöin. Työpajalla tunnistettu osaaminen tuodaan näkyväksi joko dokumenteilla tai järjestämällä näyttö pajan tarjoamien työtehtävien puitteissa.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Oppimisympäristön tunnistamisessa työpajan toimintaympäristö avataan ammatillisten perustutkintojen kautta. Tunnistamisessa työpajan arkitöihin sopivat tutkinnon osat avataan arkisiksi tekemisiksi. Oppimisympäristön tunnistaminen on hyvä tehdä yhdessä alan ammattiopettajan kanssa. Tunnistetusta oppimisympäristöstä laaditaan raportti, joka julkaistaan työpajan nettisivulla. 

Osaamisen tunnistaminen ja osaamistodistus

Osaamisen tunnistamisessa työpajalla kertynyttä valmentautujan osaamista verrataan valitun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Ammatillisen perustutkinnon arviointikriteerit auttavat osaamisen tunnistamisessa. Tunnistettu osaaminen dokumentoidaan osaamistodistukseen, jonka työpaja myöntää valmentautujalle pajajakson päätteeksi. Osaamisen osoittamisella näytöin tarkoitetaan tutkinnon osien suorittamista työpajalla. Se voi tarkoittaa oppilaitoksen opiskelijan osaamisen osoittamista joko koulutussopimuksella  tai oppisopimuksella tai työpajan valmentautujan osaamisen osoittamista näytöin ilman, että työpajastatus muuttuu opiskelijaksi (esim. Valo-valmennus -toimintamalli). 

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on opinnollistamisen onnistumisen kannalta tärkeää. Säännöllinen yhteistyö kannattaa sopia kirjallisin sopimuksin, joissa sovitaan yhteistyön raamit. Useat koulutuksen järjestäjät ympäri maan ovat olleet mukana luomassa alueellisia yhteistyön linjauksia. Lisää yhteistyön linjauksista.

Tukipalveluja työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteiselossa on sijaa monenlaiselle yhteistyölle. Esimerkiksi oppilaitosten jatkuvaan hakuun voi työpajat tuoda täydentävän osan. Tai työpajalla voidaan suorittaa perusopetuksen sisältöjä. Lue lisää tukipalveluista työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön ja tutustu opinnollistamisen hyviin käytäntöihin

Lue lisää opinnollistamisesta

Lataa ja tutustu Inton Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen käsikirjaan Osaaminen näkyväksi - käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille

Muista myös, että

  • Into järjestää vuosittain työpajatoimijoille ja koulutuksen järjestäjien edustajille suunnatun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoja käsittelevän Synergiaseminaarin. Synergiaseminaarin tarkoituksena on hyödyntää toimijaverkoston osaamista, jakaa hyviä käytänteitä ja edistää yhteistyötä. 
  • Into koordinoi myös osaamisen tunnistamisen sekä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön kehittämiseen keskittyvää valtakunnallista Synergiaverkostoa. Verkosto kokoontuu vuosittain 2–4 kertaa.